c S
UKC Maribor v prvem trimesečju z enim milijonom evrov primanjkljaja 06.06.2018 07:49 Maribor, 05. junija (STA) - Kljub temu da poročilo o poslovanju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor v prvem trimesečju letos kaže za nekaj več kot en milijon evrov primanjkljaja, je vodstvo zavoda s poslovanjem zadovoljno. S poslovanjem in načrti UKC glede reševanja problematike pomanjkanja anesteziologov se je danes med drugim seznanil svet zavoda.

Poročilo o poslovanju UKC v prvem letošnjem trimesečju kaže primanjkljaj v višini nekaj več kot en milijon evrov, a kot je članom sveta pojasnil direktor UKC Vojko Flis, primanjkljaja ne bi bilo, če bi dvig cen zdravstvenih storitev dejansko veljal od 1. januarja letos, in ne od marca naprej. A naj bi se poslovanje po upoštevanem dvigu cen do konca leta uravnotežilo, Flis pa ocenjuje, da glede na to UKC razmeroma dobro posluje in izpolnjuje tudi program.

S predstavljenim poslovanjem so bili večinoma zadovoljni tudi člani sveta, je pa Flis danes opozoril, da če si bodo želeli izpolniti vizijo, ki jo ima novi strokovni direktor Matjaž Vogrin, potem se bo finančno vprašanje v prihodnosti ponovno odprlo. Podobno so menili tudi nekateri člani sveta zavoda, ki so sicer danes podprli manjše spremembe sistemizacije delovnih mest, ki so deloma tudi posledica načrtov novega strokovnega direktorja, prav tako so podprli njegov program dela.

Vogrin je članom sveta prestavil tudi reševanje problematike pomanjkanja anesteziologov, s čimer se v UKC Maribor ukvarjajo že dlje časa. Povedal je, da se kadrovska slika, ki trenutno kaže, da je na oddelku za anesteziologijo 29 specialistov in 23 specializantov, izboljšuje, saj so lani imeli 26 specialistov in 20 specializantov.

Do 18. avgusta letos ima UKC še pogodbo z zasebnim Inštitutom za raziskave v medicini, po kateri dnevno v UKC pomaga od štiri do pet anesteziologov iz reške bolnišnice, po izteku pogodbe pa ti ne bodo več pomagali, bodo pa še naprej nekaj časa pomagali anesteziologi iz drugih slovenskih bolnišnic.

"Anesteziologi iz reške bolnišnice prihajajo že več kot dve leti in v tem času so nam zelo pomagali. Na ta način smo rešili problematiko kirurških programov, ki jih zagotovo ne bi mogli izvesti," je povedal Vogrin. Zdaj je njegov načrt, da bi z različnimi ukrepi še naprej povečevali število zaposlenih lastnih specialistov in zmanjševali pomoč zunanjih.

Ocena UKC za letos je, da bo strošek zunanjih anesteziologov znašal 1,9 milijona evrov, prihodnje leto bi bil 1,3 milijona evrov, dve leti pozneje, v letu 2021 pa bi bil že pod 100.000 evrov. Vse to ob predpostavki, da bi mariborski bolnišnici uspelo vsako leto zaposliti štiri dodatne anesteziologe.

Novost v UKC na tem področju pa je še, da 18. junija začne z delom anesteziološka ambulanta, ki je po Vogrinovih besedah strokovno pomembna za delovanje bolnišnice in za oskrbo kirurških bolnikov.

Sicer pa se je svet zavoda na današnji več ur trajajoči seji seznanil s pojasnili direktorja UKC in predstojnika oddelka za splošno ginekologijo Igorja Buta glede navedb v anonimnem pismu, ki je bilo med drugim poslano tudi ministrstvu za zdravje in protikorupcijski komisiji in v katerem je naveden sum korupcije in domnevno neprofesionalno obnašanje Buta.

Svet zavoda je navedbe v anonimnem pismu ocenil kot neutemeljene in zlonamerne, vodstvu ustanove pa med drugim predlagal, da sproži postopke pred pristojnimi organi za razčiščenje nekaterih dogodkov, ki so sledili anonimki. Predsednik sveta zavoda Ljubo Germič je ob tem pojasnil, da je razlog za razpravo o tem tudi želja presekati prakso anonimnih pisem, povezanih z UKC Maribor.