c S
SDH in mali delničarji si od Luke Koper želijo višje dividende 05.06.2018 15:55 Ljubljana, 05. junija (STA) - Slovenski državni holding (SDH) in društvo Mali delničarji Slovenija (MDS) si od Luke Koper želijo višje dividende. Medtem ko uprava Luke predlaga 1,05 evra bruto dividende na delnico, bi tako SDH kot MDS imela 1,23 evra bruto dividende na delnico. Skupščina podjetja bo o vseh treh predlogih odločala 29. junija.

Uprava Luke Koper, ki jo vodi Dimitrij Zadel, bi med delničarje od 17,26 milijona lanskega bilančnega dobička razdelila 14,7 milijona evrov, SDH in MDS pa v sicer ločenih predlogih 17,22 milijona evrov, izhaja iz današnje objave na spletni strani Ajpesa in Ljubljanske borze.

Po mnenju SDH lahko Luka Koper glede na finančni položaj družbe in s ciljem stabilnosti dividendne donosnosti lahko izplača višjo dividendo. Zato predlaga, da se med delničarje razdeli celotnem bilančni dobiček, razlika, ki nastane zaradi računske nezmožnosti razdelitve med delničarje, pa ostane nerazporejena. Nerazporejenih bi tako ostalo nekaj manj kot 42.000 evrov.

Tudi v MDS so ocenili, da finančni položaj Luke omogoča izplačilo višje dividende, zato predlagajo, da se za dividende nameni 52 odstotkov lanskega čistega dobička. Luka Koper je leta 2017 končala s 33,14 milijona evrov čistega dobička.

SDH tudi predlaga, da delničarji o predlogu upravljalca državnega premoženja odločajo pred predlogom uprave, pa tudi pred ostalimi morebitnimi nasprotnimi predlogi.

Poleg višjih dividend SDH predlaga, da se skupščina po odločanju o delitvi bilančnega dobička seznani s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta Luke Koper. Gre za poročilo odvetniških družb Čeferin in Miro Senica, katerima je uprava podjetja leta 2010 naložila in pooblastila, da v imenu Luke vložita odškodninske tožbe zoper predhodne organe vodenja in/ali nadzora v primerih TTI in Grafist.

V primeru TTI gre za nakup 10-odstotnega deleža v tej družbi v višini 19,63 milijona evrov, v primeru Grafist pa za odkup in rušenje skladišč na potniškem terminalu v Kopru, nakup objekta Luna v Sežani, podaljšanje prvega pomola in posli z Eko podjetji v skupni višini 12,98 milijona evrov. V obeh primerih je bila vložena ena tožba.

SDH ima sicer v lasti 11,13 odstotka Luke, zastopa pa tudi državo, ki ima v lasti 51-odstotni delež upravljalca s koprskim pristaniščem. Med večjima lastnikoma sta po podatkih s konca lanskega leta še Kapitalska družba (4,98 odstotka) in Mestna občina Koper (3,14 odstotka).