c S
Petrol koncesionar plinske oskrbe v občinah Šentjernej in Škocjan 05.06.2018 14:04 Šentjernej/Škocjan, 05. junija (STA) - Dolenjski občini Šentjernej in Škocjan sta z družbo Petrol danes podpisali koncesijski pogodbi o izvajanju lokalne gospodarske javne dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. S tema koncesijskima aktoma je Petrol postal sistemski operater njunega plinskega distribucijskega omrežja za 30-letno obdobje.

Družba Petrol je za STA sporočila, da koncesijski pogodbi obsegata tudi naložbo v plinsko omrežje v skupni vrednosti približno 1,9 milijona evrov, po prvotnem načrtu pa predvidevajo gradnjo v treh delih.

Njen prvi del bo omejen na Občino Šentjernej, kjer naj bi Petrol pridobil približno 500 novih odjemalcev. Drugi oz. škocjanski del pa naj bi jim prinesel približno 200 novih odjemalcev.

V okviru tretjega naložbenega dela bodo plinovod na območju obeh navedenih občin razširili glede na potrebe. Zaradi kratkih rokov izvedbe se bodo naložbeni deli časovno prekrivali, so dodali.

Distribucijsko omrežje bo obratovalo pod tlakom štirih barov in se bo s plinom oskrbovalo iz prenosnega omrežja preko merilno regulacijske postaje Dobruška vas.

Celotno distribucijsko omrežje v dolžini 27 km, v katero so všteti tudi hišni priključki, bo s plinom oskrbovalo približno 700 odjemalcev. Predvidena poraba zemeljskega plina v obeh občinah je 1,3 milijona kubičnih metrov na leto.

Po koncesijski pogodbi je rok izgradnje omrežja v Občini Šentjernej 30. september 2019, v Občini Škocjan pa 30. december 2019, so še sporočili s Petrola.