c S
Objavljen razpis za strokovnega direktorja šempetrske bolnišnice 05.06.2018 10:33 Ljubljana/Šempeter pri Gorici, 05. junija (STA) - Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Gorici je danes objavila razpis za strokovnega direktorja. Tega iščejo na novo, po tem ko je novi direktor bolnišnice postal Stanislav Rijavec, ki po izobrazbi ni zdravnik. Rok za prijavo je 15 dni. Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta.

Da bo bolnišnica lahko dobila tudi strokovnega direktorja, je moral svet zavoda najprej potrditi spremembo statuta bolnišnice.

Kandidati morajo imeti izobrazbo medicinske smeri, opravljeno specializacijo s področja dejavnosti, ki jih izvaja zavod, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih in višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.

Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora k svoji prijavi priložiti ustreza dokazila o izpolnjevanju pogojev in o tem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja. K prijavi mora kandidat priložiti še program strokovnega razvoja zavoda.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa, je še razvidno iz razpisa.