c S
V Bohinju srečanje partnerjev projekta LENA iz podonavskih držav 05.06.2018 09:47 Bohinj, 05. junija (STA) - Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj od danes do petka v Bohinju gosti več kot 40 udeležencev partnerskega srečanja mednarodnega projekta LENA - Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju. Cilj projekta je okrepitev skupnih in povezanih pristopov ter politik za ohranjanje in trajnostno rabo zavarovanih območij.

Partnersko srečanje v Bohinju je četrto po vrsti. Pred tem so ga že gostili partnerji projekta iz Bolgarije, Madžarske in Nemčije. Del aktivnosti srečanja, ki se je začelo danes v Bohinjski Bistrici, bo ogled dobrih praks tudi na drugih lokacijah v Bohinju, kjer prav v tem času na območju Triglavskega narodnega parka poteka mednarodni festival alpskega cvetja.

Projekt LENA je bil odobren na prvem razpisu evropskega programa Interreg Podonavje in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajanje projekta se je začelo 1. januarja lani in bo trajalo do junija prihodnje leto. V projektu sodelujejo razvoje agencije, okoljske organizacije, lokalne skupnosti in upravljavci zavarovanih območij iz Slovenije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije in Srbije.

Projekt tako povezuje sedem podonavskih držav in 11 zaščitenih območjih, ki obsegajo več kot 375.000 hektarov in več kot 15 območij Nature 2000. Območja so izbrali na podlagi izjemnih naravnih danosti in neizkoriščenih potencialov za trajnostno gospodarsko rabo. Območje projekta obsega približno pol milijona ljudi, pri čemer jih večina živi v skupnostih, ki jih zaznamujejo slabši gospodarski razvoj, izseljevanje in starajoča populacija.

Glavni cilj projekta je zato okrepitev skupnih in povezanih pristopov ter politik za ohranjanje in trajnostno rabo zavarovanih območij ob reki Donavi in njenih pritokih. Hkrati projekt ustvarja nove priložnosti zaslužka, ki temeljijo na gospodarskih dejavnostih povezanih z naravo in nadgrajuje pozitivne vplive dejavnosti po vsej regiji.

Projekt želi prispevati k ohranjanju, varovanju in razvoju naravne dediščine na območju, in sicer s pridobitvijo podpore lokalnih zainteresiranih strani k ohranjanju narave, s spodbujanjem lokalnih podjetnikov, da generirajo dobiček iz območij naravne dediščine na način, ki varuje naravne vire, z ustvarjanjem skupnega znanja o učinkovitih pristopih trajnostne rabe zavarovanih območij in z nadgradnjo politik za boljšo trajnostno rabo zavarovanih območij.