c S
Na kratko iz gospodarstva 05.06.2018 07:12 Ljubljana, 04. junija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Celjsko okrožno sodišče je na predlog predsednika uprave družbe Zdravilišče Rogaška Mateja Goričana uvedlo stečajni postopek družbe. Kot je razvidno iz oklica, dostopnega prek spletnih strani Ajpesa, je za stečajno upraviteljico imenovalo Alenko Gril. Zadnji dan za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic je 4. september. Družba Zdravilišče Rogaška je že dolgo insolventna. Izguba družbe od leta 2006 do 2017 znaša 2,4 milijona evrov, kratkoročnih obveznosti pa ima za 2,1 milijona evrov. Premoženje družbe medtem znaša 3,9 milijona evrov.

Delničarji Elektra Gorenjske bodo na skupščini 5. julija odločali o predlogu, da se celotni bilančni dobiček za lani v višini 2,42 milijona evrov nameni za izplačilo dividend. Tako bi ta znašala 0,14 evra na delnico. Odločali bodo tudi o predlogu SDH, da se upravo pooblasti za odkup lastnih delnic do 864.318 delnic, kar bi lahko izvajala do konca leta po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 evra, in ne višja od 2,47 evra za delnico. Te delnice lahko nato uprava po predhodnem soglasju nadzornikov umakne brez sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, izhaja iz danes objavljenega sklica skupščine na Ajpesu.

Skupščina gradbenega podjetja Pomgrad bo 6. julija odločala o predlogu, da bilančni dobiček za lani v višini 7,07 milijona evrov, ki je sestavljen iz lanskega dobička in dobička iz predhodnih let, ostane nerazdeljen, o njegovi uporabi pa se odloči v prihodnjih letih. Med drugim bo odločala tudi o predlogu nagrad nadzornemu svetu, izhaja iz danes objavljenega sklica skupščine na Ajpesu.

Vlada je na dopisni seji dala soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) za letos, ki ga je 25. maja sprejel upravni odbor ARAO. V dokumentu so naloge in projekti, ki jih bo agencija v skladu z načrtom izpeljala letos, dinamika dela in finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo. ARAO tako za letos načrtuje sredstva v višini 7,2 milijona evrov, od tega 1,4 milijona evrov iz proračuna, od malih povzročiteljev radioaktivnih odpadkov načrtuje 73.751 evrov in iz sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz nuklearke 5,7 milijona evrov.