c S
V Portorožu se je začel jubilejni industrijski forum 04.06.2018 11:40 Portorož, 04. junija (STA) - V Portorožu se je dopoldne začel deseti industrijski forum IRT, ki bo dva dni združeval predstavnike domače in tuje industrije ter znanstveno-raziskovalne sfere. Forum bo gostil več kot 500 udeležencev in 55 različnih predstavitev strokovnih prispevkov. Na forumu so med drugim izpostavili pomen človeškega kapitala in inovativnosti.

Industrijski forum je med drugim namenjen predstavitvi dosežkov in novosti iz industrije, inovacij in inovativnih rešitev iz industrije in za industrijo, primerov prenosa znanja in izkušenj iz industrije v industrijo, uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju, resničnega stanja v industriji ter njenih zahtev in potreb.

V desetih letih se je na IRT zvrstilo prek 4000 udeležencev, od tega več kot 1000 študentov, v tem času pa so spoznali "številne primere dobrih praks, raziskovalnih dosežkov in dobrih praks, katerih vrednost niti ne moremo izmeriti", je uvodoma poudaril vodja organizacijskega odbora foruma Darko Švetak.

Izvršna direktorica Združenja Manager Saša Mrak je izpostavila pomen vodenja in njegovo povezavo s konkurenčnostjo. Slovenija je namreč na svetovni lestvici konkurenčnosti sicer na 48. mestu, vendar "pred nami so vse države, po katerih se radi zgledujemo". Prav tako naša država še vedno zaostaja za evropskim povprečjem na področju produktivnosti.

Kot je ugotavljala Mrakova, pa je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na produktivnost, znanje tako vodilnih kadrov kot zaposlenih. Ključnega pomena v prihodnje, tudi glede na demografske trende, bo namreč privabljanje in razvijanje kadrov. Raziskave namreč kažejo, da Slovenija premore talente, ki pa so premalo zavzeti.

Mitja Kolbe iz Slovenske industrije jekla je izpostavil, da so zadnji trije prejemniki priznanja Mladi manager inženirji. Njegova teza je, da inženirske kompetence obsegajo radovednost, razvit kritični odnos presoje ter pripravljenost ovreči lastna prepričanja na podlagi izkustvenih ugotovitev. Drugače povedano, takšni kadri odkrivajo nove načine dela.

Inovacije so ključne za uspeh v poslovnem okolju, tehnološke inovacije pa vse bolj spremljajo tudi inovacije v poslovnih modelih, je opozoril Kolbe.

Prvi dan foruma bodo sklenili s podelitvijo priznanj Taras za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij.