c S
Kadu iz Modre zavarovalnice 3,5 milijona evrov dividend 04.06.2018 11:03 Ljubljana, 04. junija (STA) - Skupščina Modre zavarovalnice, katere edini lastnik je Kapitalska družba (Kad), je v ponedeljek sklenila, da zavarovalnica 4,3 milijona evrov čistega dobička nameni za povečanje rezerv iz dobička, preostalih 3,5 milijona evrov pa za izplačilo dividend, so danes sporočili iz zavarovalnice.

Skupščina je poleg tega sprejela predlagane dopolnitve statuta, ki bo določal, da ima zavarovalnica najmanj dva člana in največ tri člane, od katerih je eden predsednik uprave. Modra zavarovalnica ima trenutno dvočlansko upravo, v kateri sta Borut Jamnik, ki je predsednik uprave, in Matija Debelak. Uprava in nadzorni svet sta za delo v lanskem letu dobila razrešnico.

Modra zavarovalnica je lani poslovala nad načrti in ustvarila 7,8 milijona evrov čistega dobička. Kapital je konec leta dosegel 244 milijonov evrov, kar je 102 milijona evrov več kot ob začetku poslovanja zavarovalnice pred šestimi leti. Sredstva pokojninskih skladov v upravljanju so konec leta presegla milijardo evrov.

Leto 2017 je zaznamovala tudi ustanovitev Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev. Prenovljena oblika varčevanja je prilagojena posameznikovi starosti in naklonjenosti tveganju, so pojasnili in dodali, da imajo mlajši od 60 let izbiro naložbenih politik, ki dolgoročno zagotavljajo večji donos in s tem več privarčevanih sredstev za dodatno pokojnino.

V pokojninskih skladih pri Modri zavarovalnici je konec leta 2017 za dodatno pokojnino varčevalo 280.000 posameznikov, več kot 11.000 pa jih je že prejemalo pokojninsko rento. Skupaj z 10.000 prejemniki pokojninske rente PPS je bilo v 2017 izplačanih 16,6 milijonov evrov, namenjenih zmanjšanju pokojninske vrzeli.

"S poslovanjem v letu 2017 smo še presegli lanske dobre rezultate. Najpomembnejše je, da varčevalci cenijo visoko raven kakovosti storitev, rastejo vplačane premije, povprečne pokojninske rente so vse višje. Z dobrim poslovanjem pa krepimo kapital in s tem varnost prihrankov," je dejal Jamnik.