c S
Na Brdu pri Kranju Festival podjetnosti v izobraževanju 01.06.2018 13:36 Brdo pri Kranju, 01. junija (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj z Zavodom RS za šolstvo ter Šolo za ravnatelje danes na Brdu pri Kranju pripravilo prvi nacionalni Festival podjetnosti v izobraževanju. Njegov namen je vzpostaviti razvojni dialog med šolstvom in zunanjimi deležniki ter predstaviti dobre prakse na področju spodbujanja podjetnosti.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič je spomnila, da sta bili besedi podjetništvo in podjetnost dolgo zapostavljeni v izobraževalnem sistemu, češ, da gre za neoliberalni koncept.

Vendar je podjetnost dejansko eden ključnih ciljev izobraževanja, le da smo mu rekli drugače, in sicer samoiniciativnost, ustvarjalnost in odprtost. Podjetnost je namreč kompetenca osebnega razvoja. "Gre za potencial, ki ga mora slovenska družba na pravi način spodbujati," meni ministrica.

Ministrstvo želi kompetence podjetnosti transverzalno umestiti v celotno vertikalo izobraževanja in z njo opolnomočiti šolajoče z znanjem in spretnostmi, ki jih bodo znali uporabiti po končanem šolanju. Tako je ministrstvo sistemsko uvrstilo v učne načrte osem ključnih kompetenc, med katerimi je tudi podjetnost.

"Ampak v praksi vidimo, da veliko manjka predvsem pri znanju učiteljev, kako to prenašati na učence," je pojasnila vodja projekta YouthStart - spodbujanje podjetnosti za mlade in vodja današnjega festivala Maja Krušič Šega. Izpostavila je, da ne gre le za spreminjanje razmišljanja v našem šolskem prostoru ampak v celotni družbi.

Sprva so se osredotočili na učence, dijake in študente, v novi finančni perspektivi pa na šole in opolnomočenje strokovnega kadra. Tako namenjajo šest milijonov evrov za razvoj nacionalnega modela umeščanja kompetenc podjetništva transverzalno v osnovnih šolah in gimnazijah, v strokovnih šolah pa tak model že imajo.

Hkrati so k razvoju povabili tudi zunanje deležnike, predstavnike gospodarstva, mladine in znanosti ter kulture, ki že imajo reference. V Sloveniji je namreč veliko dobrih praks na tem področju, a morda niso spodbujeni s strani akterjev, ki so v šolskem prostoru za to poklicani, saj so previdni pri umeščanju te tematike v program. Gre pa za različne prostovoljske in podjetniške projekte.

Današnji festival je prvi dogodek, kjer ministrstvo združuje prakse šolnikov in izvenšolske akterje, ki že več let sodelujejo z šolami in vnašajo inovativne in ustvarjalne prakse ter načine poučevanja. Z njim želijo v šole vnesti novo miselnost, pri kateri za razvoj ključno sodelovanje.

Direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj namen festivala vidi v izmenjavi dobrih praks, prek katerih lahko mentorji dobijo nove ideje. "Še posebej se nam zdi pomembno, da bi dobili tudi ideje, na kakšen način posodabljati klasični pouk, saj ne moremo staviti samo na obšolske dejavnosti," je poudaril.

Direktor Šole za ravnatelje Vladimir Korošec pa je prepričan, da je treba s kompetenco podjetnosti najprej okužiti ravnatelje, da bodo sami spodbujali razvoj teh kompetenc v svojih šolah. Tako se bo vedenje o pomenu podjetnosti širilo tudi med učitelje, strokovne delavce in mlade.

Meni, da smo bili v preteklosti premalo usmerjeni v področje podjetnosti, ki je uporabna tako v zasebnem kot poklicnem življenju. To se kaže v premajhni samoiniciativnosti mladih, smelosti, samokritičnosti in odločenosti za spremembe. Zato je učenje, ki bo spodbujalo te kompetence, ključno.