c S
DUTB za višjo ceno pri nakupih lastnih delnic Cinkarne Celje 01.06.2018 11:18 Ljubljana/Celje, 01. junija (STA) - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je vložila nasprotni predlog za skupščino Cinkarne Celje 5. junija, s katerim predlaga, da družba lastne delnice pridobiva po ceni v razponu od 220 do 240 evrov na delnico, je danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavila Cinkarna Celje. Vodstvo družbe je predlagalo razpon med 170 in 210 evrov.

Uprava in nadzorni svet cinkarne sta predlagala, da bi lahko družba, ki ima trenutno 2149 lastnih delnic, lastne delnice pridobivala s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne bi smela biti nižja od 170 evrov in ne višja od 210 evrov na delnico.

DUTB pa predlaga, da nakupna cena ne bi smela biti nižja od 220 evrov in ne višja od 240 evrov na delnico. "DUTB meni, da predlagana nakupna cena v nasprotnem predlogu ustreza trenutni tržni ceni za posamezno delnico družbe," so zapisali v obrazložitvi.

Tečaj delnice Cinkarne Celje na Ljubljanski borzi se je v četrtek oblikoval pri 235 evrov.

Skupščina Cinkarne Celje bo sicer odločala o predlogu, da družba od lanskega bilančnega dobička v višini 21,55 milijona evrov za izplačilo dividend nameni 21,54 milijona evrov oz. 26,52 evra bruto na delnico, kar bi bilo skoraj trikrat več kot lani. Preostali bilančni dobiček v višini 3118 evrov bi se prenesel v letošnje poslovno leto kot preneseni dobiček.

Delničarji bodo odločali tudi o tem, ali naj letošnje poslovanje revidira družba Deloitte Revizija ter ali naj upravi in nadzornemu svetu podelijo razrešnico za delov v lanskem letu, seznanila pa se bodo še z revidiranim letnim poročilom za lani ter prejemki članov uprave, ki so lani znašali 902.733 evrov bruto, in prejemki nadzornikov, ki so lani prejeli 110.427 evrov bruto.