c S
Na kratko iz gospodarstva 01.06.2018 07:21 Ljubljana, 31. maja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

SID banka je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 2,2 milijona evrov čistega dobička, potem ko je v enakem obdobju lani ta dosegel 3,6 milijona evrov. Na ravni skupine se je čisti dobiček znižal za 39 odstotkov na 2,3 milijona evrov. Kot so v medletnem poročilu, objavljenem prek spletnih strani Ljubljanske borze, sporočili iz državne razvojne banke, je bil glavni vzrok za nižji dobiček v neto odhodkih za oslabitve in rezervacije, ki so v prvem trimesečju dosegli 700.000 evrov, medtem ko je imela banka v primerljivem lanskem obdobju zaradi sproščanja rezervacij za 2,1 milijona evrov prihodkov. Čiste obresti so bile s 5,5 milijona evrov za 6,5 odstotka višje kot v prvem četrtletju 2017, čisti neobrestni prihodki pa so dosegli 1,2 milijona evrov, medtem ko jih v prvih treh mesecih lani praktično ni bilo. Bilančna vsota je bila z nekaj manj kot 2,48 milijarde evrov za 1,1 odstotka večja kot ob koncu leta 2017. V prvem četrtletju leta 2018 je banka nadaljevala s postopki preverjanja možnosti za prodajo hčerinske družbe SID - Prva kreditna zavarovalnica. Postopki še niso zaključeni, po napovedih bi se to lahko zgodilo še v prvem polletju.

Veletrgovec z zdravili Salus je v prvem četrtletju na ravni skupine ustvaril 61,60 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (lani v tem času 54,85 milijona evrov) in 1,35 milijona evrov čistega dobička (lani 1,03 milijona evrov). Na ravni družbe je bilo čistih prihodkov za okoli 110.000 evrov (120.000 evrov) in približno 185.000 evrov čiste izgube (lani v tem času okoli 930.000 evrov čistega dobička). Največja družba v skupini, Salus Veletrgovina, je v prvem trimesečju ustvarila 61,18 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja okoli 13-odstotno rast, dobiček se je ustavil pri 1,37 milijona evrov, kar je 28 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, izhaja iz poročila o četrtletnem poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je sporočilo, da je Višje sodišče v Ljubljani zavrnilo drugo pritožbo nemške družbe AA International Aviation Holding (odvisna družba luksemburškega sklada 4K Invest) v postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine, ki ga je VZMD sprožil leta 2016 zaradi iztisnitve 481 malih delničarjev Adrie Airways. "V VZMD že dalj časa opozarjajo, da novi nemški lastnik z nenehnimi pritožbami, v katerih niti ne poskuša opravičevati absolutno prenizke denarne odpravnine v višini 0,15 evra na delnico, in drugimi pravnimi manevri očitno zavlačuje sodne postopke ter se z vsemi sredstvi skuša izogniti odgovornosti do razlaščenih/iztisnjenih delničarjev oz. plačilu denarne odpravnine, ki bi odražala dejansko vrednost odvzetih delnic in družbe Adria Airways," so poudarili.

Družba KS Naložbe je sporočila, da v sklopu programa nakupov lastnih delnic med 25. in 31. majem na Ljubljanski borzi ni odkupila nobene. Družba je sicer program začela 5. februarja in ima trenutno v lasti skupno 0,92 odstotka vseh izdanih delnic.