c S
Ministrstvo tudi letos v nadzor občinskih odlokov glede NUZS 31.05.2018 15:32 Ljubljana, 31. maja (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor bo letos nadaljevalo s sistematičnim naknadnim nadzorom nad izvajanjem predpisov s področja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), ki ga zaračunavajo občine. V lanskem nadzoru so preverili odloke 12 občin - pri vseh so ugotovili nepravilnosti, je pa večina občin te nato odpravila.

Kot so danes sporočili z ministrstva, želijo z nadzorom, s katerim so začeli lani, doseči izboljšanje predpisov občin iz naslova NUSZ in njihovo uskladitev z veljavno zakonodajo.

Nadzor opravijo v več fazah. Če ugotovijo neskladnosti, najprej občino pozovejo, naj pojasni posamezna določila odloka, ki po mnenju ministrstva niso v skladu s predpisi. Nato jo pozovejo, naj te neusklajenosti v določenem roku odpravi. V primeru, da občina tega ne stori, ministrstvo vladi poda predlog za vložitev zahteve za odpravo neusklajenosti določil posameznega akta s predpisi na ustavno sodišče.

Lani so v vseh 12 občinah - Ankaran, Brezovica, Litija, Markovci, Miren-Kostanjevica, Mirna, Odranci, Postojna, Radlje ob Dravi, Radovljica in Šoštanj -, v katerih so izvedli nadzor, ugotovili nepravilnosti in neskladnost z veljavno zakonodajo. Pozivu, naj nepravilnosti odpravijo, je s sprejemom novega odloka sledilo devet občin, dvema občinama so rok podaljšali v leto 2018, za eno občino pa je ministrstvo podalo predlog vladi, ki je zahtevo za razveljavitev nekaterih delov neusklajenega predpisa vložila pri ustavnem sodišču konec maja.

Kot je razvidno iz sporočila za javnost po sredini seji vlade, je vlada sklenila, da bo vložila zahtevo za oceno ustavnosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna.

Z ministrstva so danes sporočili, da bodo letos nadzor izvedli v 13 občinah: Krško, Sveti Tomaž, Kranjska Gora, Železniki, Tolmin, Slovenska Bistrica, Sevnica, Piran, Pesnica, Ormož, Laško, Brežice in Mestna občina Novo mesto.