c S
Uvoz žit še vedno presega izvoz 31.05.2018 13:36 Portorož, 31. maja (STA) - Uvoz žit v Sloveniji je bil v letu 2016 še vedno bistveno višji od izvoza, pri tem pa je obseg proizvodnje stabilen oz. se rahlo zmanjšuje. Tako smo v letu 2016 pri nas pridelali 97.000 ton žit, uvoz žit, mok in izdelkov iz žit pa narašča, je na simpoziju o mlinarstvu in pekarstvu izpostavila Jana Ramuš iz Gospodarske zbornice Slovenije.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je domača proizvodnja pšenice nekoliko zmanjšala, se pa zato povečuje količina krušne pšenice v primerjavi s krmno. Poleg tega so povprečne cene odkupljene pšenice nekoliko višje, višje je tudi gibanje tržnih cen pšenice, ki so nekoliko nad povprečjem Evropske unije, je na današnjem simpoziju v Portorožu navedla generalna sekretarka žitnega sektorja pri GZS Ramuševa.

Na že 25. simpoziju o mlinarstvu in pekarstvu, ki ima tokrat za glavno temo sestavine za pekovske izdelke, so sicer zabeležili 120 prijavljenih udeležencev in 24 razstavljavcev. Govorniki pa so zopet poudarili pomen kakovostne slovenske hrane.

"Dejstvo je, da je slovensko kmetijstvo drugačno kot v kmetijsko razvitih evropskih državah, zato moramo nanj tudi gledati drugače," je opozoril varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek. Po njegovem je prav slovenska hrana tista, ki zagotavlja priložnost za slovensko kmetijstvo in omogoča obstoj podeželja.

Zato je Podgoršek pozval k nabavljanju slovenskih živil ter povečanju samooskrbe s hrano. Ob nedavnih prehranskih aferah pa je varuh izpostavil delo uprave za varno hrano in slovenskih standardov pri hrani. Po njegovem prepričanju je slovenska hrana varna in kakovostna, potrošniki pa lahko zaupajo v naše postopke pridelave in predelave hrane.

S kupovanjem slovenske hrane bo poleg tega posledično manj nepoštenih praks, slovenski proizvajalci pa bodo imeli v odnosu do trgovskih verig večjo pogajalsko moč, je še izpostavil Podgoršek.

Direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak je ugotavljala, da pri notifikacijah v sistemu obveščanja o varni hrani v Sloveniji še vedno prevladujejo mikotoksini, za njimi pa gensko spremenjeni organizmi, gluten in tujki. "Dejansko je za to, da so vsa tveganja obvladana, odgovoren nosilec živilske dejavnosti," je ugotavljala in poudarila, da je prehranska varnost temelj, na katerem je treba graditi kakovost in prepoznavnost živilskih proizvodov.

Na področju žit in mok je inšpekcija lani odvzela 152 vzorcev za preverjanje prisotnosti onesnaževal, pri čemer je bilo osem vzorcev neskladnih in nevarnih. Za ostanki pesticidov so testirali 67 vzorcev, pri 56 niso zaznali nobenih ostankov pesticidov, sicer pa je bilo skladnih 64 vzorcev oz. več kot 95 odstotkov vseh.

Bizjakova je ugotavljala še, da se pri splošnem označevanju izdelkov povečuje število skladnih izdelkov, še vedno pa so prisotne neskladnosti v zvezi s sledljivostjo izdelkov, pomanjkljivosti pa je opaziti tudi glede označevanja alergenov.

Zbrane je pozdravila tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša. Kot je poudarila, so v tem mandatu v ospredje postavili varstvo potrošnika ter dosegli velik napredek na področju promocije živil. Tako se med drugim pripravlja specifikacija za znak izbrane kakovosti tudi na področju žit.

S spremembo zakona o kmetijstvu se naslavljajo odnosi v prehranski verigi in opredeljuje prepovedane prakse, je spomnila državna sekretarka, ki računa, da bo na tej podlagi agencija za varstvo konkurence imela lažje delo pri sankcioniranju teh dejanj.

Strniša v luči zdrave hrane sicer pričakuje, da bo tudi žitni sektor pristopil k zavezam po manjši vsebnosti soli in sladkorja v pekovskih izdelkih. Sicer pa državna sekretarka z implementacijo kataloga živil za javno naročanje pričakuje tudi povečanje deleža kakovostne slovenske hrane v javnih zavodih.