c S
KD Group v četrtletju z nižjimi prihodki, višjim dobičkom 31.05.2018 07:09 Ljubljana, 30. maja (STA) - Skupina KD Group je v prvem četrtletju letos zabeležila 79,2 milijona evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil z 1,5 milijona evrov za več kot sedemkrat višji kot v lanskem obdobju.

Kot so zapisali v danes na spletni strani Ljubljanske borze objavljenem nerevidiranem poročilu, so na znižanje prihodkov vplivali predvsem nižji prihodki od naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. To sicer ni vplivalo na čisti poslovni izid, ker so se na odhodkovni strani iz tega naslova znižale rezervacije zavarovancev, ki prevzemajo naložbena tveganja.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij so bili nižji za odstotek in so znašali 71,6 milijona evrov, upad so zabeležila vsa tri področja zavarovanj, premoženjska, zdravstvena in življenjska zavarovanja.

Skupina je v četrtletju poslovala z dobičkom v višini 1,5 milijona evrov evrov, medtem ko je dobiček v enakem lanskem obdobju znašal 0,2 milijona evrov. Na izid skupine je v prvem četrtletju negativno vplival učinek odloženih davkov v višini 0,7 milijona evrov, so navedli.

Družba KD Group, krovna družba skupine KD Group, je imela 10,9 milijona evrov finančnih prihodkov, potem ko so v prvem četrtletju lani ti znašali 0,2 milijona evrov. Družba je imela v prvem trimesečju letos 8,6 milijona evrov čistega dobička, potem ko je v lanskem obdobju poslovala z 1,3 milijona evrov čiste izgube.

Med najpomembnejšim premoženjem KD Group je zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki ima med drugim v lasti tudi družbo za upravljanje KD Skladi. KD Group je maja sporočila, da bo Adriatic Slovenico prodala italijanski zavarovalnici Generali za 245 milijonov evrov. Posel naj bi zaključili v drugi polovici leta.