c S
Sprejet periodični načrt na področju enakih možnosti žensk in moških za leti 2018 in 2019 31.05.2018 07:09 Ljubljana, 30. maja (STA) - Vlada je danes sprejela periodični načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 za letošnje in prihodnje leto, so sporočili z vlade.

Drugi periodični načrt opredeljuje posamezne naloge in aktivnosti nosilnih in sodelujočih organov za izvajanje ciljev in ukrepov na posameznih področjih. Ministrstva in drugi nosilni in sodelujoči organi bodo izvajali ukrepe predvsem z integracijo načela enakosti spolov v vse ustrezne programe in aktivnosti v okviru njihovih pristojnosti.

Za izvedbo teh ukrepov ne bodo potrebna posebna sredstva, saj bodo aktivnosti potekale v okviru obstoječih programov, le da bo pozornost usmerjena v zmanjševanje vrzeli med spoloma in v uresničevanje enakosti spolov.

Vlada je sprejela tudi poročilo o izvajanju omenjene resolucije za leti 2016 in 2017, ki ga bo predložila v obravnavo DZ.