c S
Fiskalni svet: Ukrepov za dolgoročno vzdržnost javnih financ še ni 30.05.2018 17:36 Ljubljana, 30. maja (STA) - Fiskalni svet poziva k naporom za dokončno konsolidacijo javnih financ. Zaradi političnih okoliščin letos niso oblikovani ukrepi, ki bi zagotovili nadaljevanje ugodnih javnofinančnih trendov oz. vodili k dolgoročni vzdržnosti javnih financ, je zapisal v poročilu o delovanju v letu 2017.

DZ je fiskalni svet imenoval lani spomladi, njegova naloga pa je pripravljati oceno upoštevanja fiskalnega pravila za predlog državnega proračuna oz. rebalansa kot tudi oceno skladnosti že izvršenih proračunov. Prav tako bdi nad izvajanjem 212 občinskih proračunov ter tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Predseduje mu Davorin Kračun, člana pa sta še Alenka Jerkič in Tomaž Perše.

Prvo leto delovanja fiskalnega sveta sta zaznamovala visoka gospodarska rast in nadaljevanje javnofinančne konsolidacije, a dolgoročna vzdržnost javnih financ s tem ni zagotovljena, je fiskalni svet zapisal v danes objavljenem poročilu o prvem letu svojega delovanja. Ob petodstotni stopnji gospodarske rasti so se okrepili javnofinančni prihodki, ki so omogočili rahel nominalni presežek salda sektorja država, s čimer se je Slovenija približala strukturnemu ravnovesju in pomembno znižala delež javnega dolga v bruto domačem proizvodu.

A takšni rezultati, podprti z zelo ugodnimi cikličnimi gospodarskimi razmerami, po oceni fiskalnega sveta ne smejo voditi k razmišljanju o zaključku naporov za dokončno konsolidacijo javnih financ. Zaradi političnih okoliščin letos niso oblikovani ukrepi, med drugim za omejitev rasti izdatkov države, ki bi zagotovili nadaljevanje ugodnih javnofinančnih trendov oz. vodili k dolgoročni vzdržnosti javnih financ. Podobno je tudi mnenje Evropske komisije v ta mesec objavljenem predlogu priporočil Sloveniji glede vodenja ekonomskih politik.

Slovenija namreč ostaja kljub dobrim gospodarskim rezultatom izpostavljena tveganjem z vidika javnofinančne vzdržnosti. Javni dolg je previsok, srednjeročni fiskalni cilj z rahlim strukturnim presežkom še ni dosežen, Slovenija pa je med državami EU, v katerih naj bi se javnofinančni stroški zaradi staranja prebivalstva in temu nezadostno prilagojenih sistemov socialne zaščite najbolj povečali, opozarja fiskalni svet.

Prav tako tudi visoke stopnje gospodarske rasti, ki jih omogoča trenutna svetovna konjunktura ob hkratnih rekordno nizkih obrestnih merah, ne bodo vztrajale na daljši rok in omogočale ugodnih javnofinančnih gibanj. Načelo previdnosti mora biti zato ob negotovostih, ki se pojavljajo ob načrtovanju proračunov sektorja država, pomembno vodilo javnofinančnega odločanja, fiskalni svet še priporoča novi vladi.