c S
Za menjavo vodovodnih cevi na ORL bo ministrstvo predvidoma zagotovilo dobrih 560.000 evrov 30.05.2018 07:15 Ljubljana, 29. maja (STA) - Vlada je na odboru za državno ureditev in javne zadeve sklenila, da se v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrsti zamenjava vodovodnih cevi na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL) UKC Ljubljana. Ocenjena vrednost investicije je 660.020 evrov, od tega bo ministrstvo za zdravje zagotovilo 563.020 evrov.

Cilj investicije je ureditev vodovodnega sistema ORL klinike z zamenjavo neustreznih vodovodnih cevi z novimi, ki bodo ustrezale tehničnim in zdravstvenim predpisom ter veljavnim standardom za vodovodne inštalacije, ter s tem ohranitev pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Zamenjava cevi se bo izvedla na objektih N1 in N2, in sicer v dveh zaporednih fazah, so navedli v uradu vlade za komuniciranje. Kot so pojasnili, je stanje vodovodnih cevi na ORL kliniki neustrezno. Januarja je iz cevi začela teči rjavkasta voda, pri vzorčenju vode pa so pristojne službe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zaznale povečane vsebnosti železa v pitni vodi. Na objektu N2 so že pred tem zaznali tudi večje število prepustov vode. Nujnost zamenjave cevi je potrdila tudi analiza Inštituta za metalne konstrukcije.

UKC Ljubljana bo za investicijo prispeval 97.000 evrov.

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve so sicer sprejeli tudi sklep o uvrstitvi še enega novega projekta, in sicer gradnje dislocirane enote Doma upokojencev Center Tabor-Poljane, Doma za bivanje Roza kocka. Zaradi arhitekturnih in gradbenih omejitev namreč z rekonstrukcijo obstoječega objekta ni možno doseči ustreznih pogojev za sodoben način izvajanja celodnevne oskrbe starejših z demenco in sorodnimi stanji.

Zato je zavod kupil zemljišče ob Regentovi cesti, kjer namerava zgraditi sodoben objekt, v katerem bi poleg dveh enot za stanovalce z demenco zgradili tudi bivalno enoto in oskrbovana stanovanja, javne prostore, namenjene vsem generacijskim programom za potrebe lokalnega okolja in podporo svojcem. Ocenjena predračunska vrednost gradbeno-obrtniških del, zunanje ureditve in opreme znaša 5.699.444 evrov.

Stroške v letu 2017 - nakup zemljišča, stroške natečaja in projektne dokumentacije ter komunalni prispevek - je financiral zavod sam. Predvidena višina sredstev, ki jih za sofinanciranje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko zagotovi v letih 2018 in 2019, pa je skupaj 900.000 evrov. Investicijo naj bi predvidoma zaključili v letu 2019.