c S
Slovenija pozdravlja predlog Bruslja o prihodnji kohezijski politiki 30.05.2018 07:32 Ljubljana, 29. maja (STA) - Slovenija pozdravlja predlog Evropske komisije o prihodnji kohezijski politiki, ki ostaja ključna razvojna politika EU in ključna politika za soočanje z globalnimi izzivi, so v prvem odzivu zapisali v uradu vlade za komuniciranje. Dodali so, da morajo sicer še podrobneje preučiti razdelitev sredstev.

Slovenija izraža podporo usmeritvi kohezijske politike, ki bo še bolj povezana z inovacijami, konkurenčnostjo, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in trajnostnim razvojem, so poudarili.

"Kot pozitivno ocenjujemo novost, da je Evropska komisija predstavila predloge alokacij kohezijske politike po državah članicah. Slednji so primerna osnova za začetek pogajanj za naslednje sedemletno obdobje," so poudarili v prvem odzivu na predlog Bruslja.

Slovenija je po pojasnilih vlade vseskozi poudarjala, da bi bili drastični padci kohezijskih sredstev za našo državo ekonomsko škodljivi in zato nesprejemljivi.

"Zato pozitivno ocenjuje, da je komisija upoštevala argumente Slovenije in predstavila predlog, ki je mnogo bolj razumen od negativnih scenarijev, o katerih je bilo govora v zadnjih mesecih," so izpostavili.

Vlada tako pozdravlja dejstvo, da je Bruselj prepoznal specifičen položaj Slovenije, posebej povezan z učinki gospodarske krize, ter nujnost intenzivnejših vlaganj v razvojni preskok, ekonomsko transformacijo in izzive, ki so pred nami.

"Slovenija mora še podrobneje preučiti razdelitev sredstev znotraj predlagane alokacije, kjer ravno tako pričakujemo upoštevanje zgornjega načela, namreč da nobeno območje ne bi smelo biti soočeno z drastičnim padcem sredstev," so še navedli.

Slovenija naj bi po danes predstavljenem predlogu Evropske komisije v letih 2021-2027 prejela skoraj 3,1 milijarde evrov kohezijskih sredstev, kar je devetodstotni rez v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom. Številka 3,1 milijarde evrov je izražena v stalnih cenah. V tekočih cenah gre za nekaj manj kot 3,5 milijarde evrov. Stalne cene so cene v letu 2018, medtem ko so tekoče cene tiste, ki se pričakujejo med izvajanjem proračuna in vključujejo učinke inflacije.

Za Slovenijo je v evropskih proračunskih pogajanjih kohezija ključna. V obdobju 2014-2020 je bila država ob dogovoru februarja 2013 upravičena do okoli 5,3 milijarde evrov evropskih sredstev, od tega so bile skoraj tri milijarde namenjene koheziji.

Po najnovejših, osveženih informacijah Slovenija v obdobju 2014-2020 razpolaga s približno 3,4 milijarde evrov za kohezijo, izraženo v stalnih cenah. Po neuradnih informacijah je v tekočih cenah ob upoštevanju učinkov inflacije to okoli 3,25 milijarde evrov.

Zaradi novih prioritet, kot so migracije in varnost, bo kohezijskih sredstev v prihodnje na splošno manj. Komisija poudarja, da je glavno merilo pri razdeljevanju kohezijskih sredstev še vedno razvitost, torej bruto domači proizvod na prebivalca, na katerem temelji 80 odstotkov izračuna. Pri preostali petini pa upoštevajo migracijske pritiske, brezposelnost mladih in podnebne spremembe.