c S
Podjetja osrednje Slovenije lani s 16 odstotkov več neto čistega dobička 29.05.2018 15:26 Ljubljana, 29. maja (STA) - Družbe iz osrednjeslovenske regije so lani ustvarile 1,483 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 16 odstotkov več kot predlani. Njihovi prihodki so porasli za 12 odstotkov na 43,454 milijarde evrov. Število zaposlenih se je povečalo za šest odstotkov na okoli 180.000, povprečna plača je bila 6,5 odstotka nad državnim povprečjem.

Rezultati odstopajo od slovenskega povprečja, ker je v tej regiji koncentrirano veliko močnih poslovnih subjektov, zlasti družb, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal vodja ljubljanske izpostave Ajpesa Tomaž Žganjar.

V rezultatih je zajeto 28.594 družb, ki so Ajpesu do konca marca predložila podatke za lani, kar je 323 več kot predlani. Zajeti niso podatki bank, zavarovalnic in družb za upravljanje ter subjektov, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku, in podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi normiranih odhodkov.

Glede na te podatke je v regiji, ki zajema 25 občin, od katerih je največja Mestna občina Ljubljana, delovalo 43 odstotkov vseh družb v Sloveniji, ki so imela 37,5 odstotka vseh zaposlenih v državi. Ustvarila so 46,3 odstotka vsega prihodka in 41 odstotkov vsega neto čistega dobička. Regiji sta po neto čistem dobičku z veliko razliko sledili savinjska regija (482 milijonov evrov) in jugovzhodna Slovenija (403 milijone evrov).

Največji vpliv na poslovanje družb v regiji imajo velika in srednje velika podjetja, ki predstavljajo okoli dva odstotka vseh družb. 203 velika in 364 srednje velikih podjetij je zaposlovalo 56,5 odstotka vseh zaposlenih in ustvarilo več kot dve tretjini vseh prihodkov.

Od 43,5 milijarde evrov vseh prihodkov jih je bilo 13,5 milijarde evrov ustvarjenih v tujini (+22 odstotkov), od tega so jih 70 odstotkov ustvarila velika in srednje velika podjetja.

Skupni čisti dobiček je znašal nekaj več kot dve milijardi evrov (+3 odstotke), ustvarilo ga je okoli 65 odstotkov vseh družb. Z izgubo jih je poslovalo okoli 31 odstotkov, znašala je 533 milijonov evrov (-21 odstotkov). Družbe z izgubo so zaposlovale okoli 24.000 ljudi oz. 13,3 odstotka vse zaposlenih.

Največji čisti dobiček so imele družbe v predelovalnih dejavnostih (okoli 376 milijonov evrov), sledile so družbe iz panoge trgovine ter vzdrževanja in popravil motornih vozil (299 milijonov evrov) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (196 milijonov evrov). Največ neto čistega dobička so ugotovile družbe iz občin Ljubljana in Domžale.

Povprečna plača zaposlenih v družbah je bila s 1685 evrov bruto za 42 evrov višja kot predlani in je bila nad državnim povprečjem (1581 evrov). Povprečna neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 46.523 evrov.

Samostojni podjetniki - podatke jih je predložilo 14.169, kar je štiri odstotke manj kot predlani in dobra četrtina vseh v državi - so imeli 1,1 milijarde evrov prihodkov, kar je 11 odstotkov več kot predlani. Neto podjetnikov dohodek je porasel za 14 odstotkov na nekaj več kot 90 milijonov evrov. Zaposlovali so okoli 9000 ljudi (+9 odstotkov) oz. 21,5 odstotka vseh pri podjetnikih zaposlenih v državi. Povprečna plača je bila 1009 evrov bruto (+2,7 odstotka), neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 33.665 evrov (+2 odstotka),

Zadruge - podatke je tako kot predlani predložilo 90 zadrug - so imele 80,4 milijona evrov prihodkov in 80,6 milijona evrov odhodkov. Čisti dobiček je imelo 45 zadrug, čisto izgubo pa 36. Ustvarile so neto čisto izgubo v višini 396.000 evrov, potem ko so imele predlani 127.000 evrov neto čistega dobička. V zadrugah je bilo zaposlenih 268 ljudi.