c S
Mali delničarji neuspešni z zahtevo za višje dividende Save Re 29.05.2018 15:26 Ljubljana, 29. maja (STA) - Delničarji pozavarovalnice Sava Re so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, naj se letos za izplačilo dividend nameni 12,4 milijona evrov, kar pomeni 80 centov bruto na delnico. Mali delničarji so si želeli precej več ali pa nič.

Bilančni dobiček Save Re za leto 2017 znaša 22,5 milijona evrov in kot je zbranim na skupščini pojasnil predsednik uprave Marko Jazbec, je predlaganih 12,4 milijona evrov skladnih z dividendno politiko, po kateri naj bi se vsako leto za izplačilo dividend namenilo do 40 odstotkov letnega čistega dobička.

Delničarji Save Re, med katerimi so s skupaj približno tretjinskim deležem največji državni lastniki, so njegov predlog z veliko večino podprli, zato malce nenavadna zahteva Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) ni prišla na vrsto za glasovanje.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič je namreč predlagal, naj pozavarovalnica letos izplača dividende v višini 1,40 evra bruto na delnico. Nižji znesek z vidika številnih manjšinskih delničarjev ne bi bil racionalen, saj jim po novem izplačilo dividend pomeni stroške pri borzno-posredniških družbah oz. bankah, ti pa so v marsikaterem primeru celo višji od same dividende.

"Torej se tem delničarjem povzroča realen minus," je dejal Verbič, ki bi se mu zdelo bolje, da se v primeru zavrnitve njegovega predloga zadrži celoten bilančni dobiček in se nato sorazmerno višje dividende izplača v prihodnjih letih.

Da so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, se zdi Jazbecu smiselno. "Delničarji so upravičeni do določenega dela dobička, po drugi strani pa si želimo zadrževati visoko kapitalsko ustreznost in bonitetno oceno in menim, da je večina prepoznala to argumentacijo kot pravilno ter podprla predlog uprave in nadzornega sveta," je dejal novinarjem po skupščini.

Sava Re, katere uprava in nadzorniki so na skupščini dobili tudi razrešnico za delo v lanskem letu, bo tako letos izplačala enake dividende kot lani. Prejeli jih bodo tisti, ki bodo v delniško knjigo vpisani 13. junija.

Jazbec je na skupščini predstavil tudi podatke o poslovanju Save Re in njene skupine v letu 2017. Matična družba skupine Sava Re je v letu 2017 povečala obseg zbranih bruto premij za 3,9 odstotka na 153,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 0,3 odstotka na nekaj manj kot 33 milijonov evrov.

Celotna skupina pa je lani prvič presegla mejo pol milijarde evrov zbranih premij. Dosegle so 517,2 milijona evrov, kar je 5,5 odstotka več kot leta 2016 in tudi 4,7 odstotka več od načrtov. Čisti dobiček je bil v okviru načrtovanega, so pa nanj pomembno vplivale večje škode. Znašal je 31,1 milijona evrov, to je 5,5 odstotka manj kot leto prej.

Letos naj bi zbrane premije presegle mejo 520 milijonov evrov, še bolj pa naj bi porasel čisti dobiček, in sicer na 37 do 39 milijonov evrov. "To bi pomenilo, da želimo preseči 11-odstotno donosnost na kapital," je dejal Jazbec.