c S
Delničarjem Zavarovalnice Triglav enake dividende kot lani 29.05.2018 11:49 Ljubljana, 29. maja (STA) - Delničarji Zavarovalnice Triglav so na današnji skupščini soglašali s predlogom uprave in nadzornega sveta, naj se večji del bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend. Tisti, ki bodo 13. junija vpisani v delniško knjigo, bodo dan pozneje prejeli dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico. To je enako kot lani.

Bilančni dobiček največje slovenske zavarovalnice za leto 2017 znaša 58,1 milijona evrov. Od tega naj se za izplačilo dividend nameni 56,8 milijona evrov, o preostalih 1,2 milijona evrov pa naj se odloča v naslednjih letih, je zbranim delničarjem predlagal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Delničarji so ta predlog potrdili skorajda soglasno, prav tako kot tudi razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2017.

Slapar je predstavil podatke o poslovanju v lanskem letu. "Leto 2017 je bilo v znamenju izrednih množičnih škod, kar je čutil ves zavarovalniški sektor. Tudi mi nismo bili izjema, kljub temu pa je bilo poslovanje dobro in nad načrtovanim," je dejal.

Skupina Triglav je tako lani povečala obseg zbranih premij za sedem odstotkov na eno milijardo evrov. Čisti dobiček se je zmanjšal za 15 odstotkov na 69,7 milijona evrov. Matična družba Zavarovalnica Triglav pa je ob petodstotni rasti premij na 622 milijonov evrov ustvarila 62,5 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja 17-odstotni padec.

Slapar je po skupščini pojasnil, da so letos prenovili dividendno politiko. "Ob izpolnjenih pogojih kapitalske ustreznosti sta se uprava in nadzorni svet zavezala, da bosta predlaga dividendo v višini najmanj 50 odstotkov skupine v preteklem letu, hkrati pa si bosta prizadevala, da ta ne bo nižja kot v letu prej," je pojasnil.

O načrtih za leto 2018 pa je dejal, da naj bi se obseg zbranih premij skupine povzpel nekaj nad milijardo evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa naj bi se gibal med 80 in 90 milijonov evrov. Nadpovprečne stopnje rasti pričakuje na področju zdravstvenih in pokojninski zavarovanj, hitrejšo rast od povprečne si obeta tudi na trgih izven Slovenije, kjer je bila že lani rast v povprečju desetodstotna.

Prodaja koprske zavarovalnice Adriatic Slovenica italijanski skupini Generali Slaparja ne skrbi. Generali je že sedaj navzoč na slovenskem in še nekaterih trgih, kjer ima Zavarovalnica Triglav svoje družbe, je spomnil ter dodal, da v tem pogledu pozdravljajo vsako konkurenco, ki ima namen dolgoročno ostati na teh trgih.