c S
Na Brdu o smernicah trajnostne gradnje 29.05.2018 08:26 Brdo pri Kranju, 29. maja (STA) - Na Brdu pri Kranju bodo danes na mednarodnem dogodku razpravljali o smernicah trajnostne gradnje v Sloveniji in Evropi. Govorili bodo namreč o projektu Level(s), ki predstavlja okvir kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe v EU.

Zaradi prihrankov energije, večjega udobja za uporabnike prostorov in okoljske odgovornosti trajnostna gradnja vse bolj stopa v ospredje, pravijo organizatorji, med katerimi so družba Knauf Insulation, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo in Evropska komisija.

Predstavili bodo trenutno stanje na področju trajnostne gradnje v Sloveniji in Evropi ter smernice za prihodnost. Te vključuje sistem Level(s), ki predstavlja skupni okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe v EU. Gre za metodo, ki investitorja in projektno skupino sistematično vodi k obvladovanju tistih vidikov gradnje stavb, ki so za človeka, okolje in gospodarnost naložbe ključni.

Level(s) je rezultat prizadevanj Evropske komisije, da bi oblikovala skupno evropsko shemo za certificiranje trajnostnih stavb in pripravo jasnih meril za načrtovanje takšnih objektov. Cilj je, da bi načela, ki so prijazna do okolja in uporabnikov, uveljavili kot evropski standard.

Sistem spodbuja trajnostni pristop v celotnem ciklu življenja stavb - od snovanja do uporabe in razgradnje. Kazalniki pokrivajo energijo, odpadke, materiale, vodo, zdravje in udobje uporabnikov, podnebne spremembe, vseživljenjske stroške vzdrževanja objekta ter razgradnjo in reciklažo po prenehanju uporabe, pojasnjujejo organizatorji.

"Danes imajo stavbe nedopustno velik negativen vpliv na okolje. Proizvedejo več kot tretjino izpustov CO2 v Evropi, za izgradnjo porabijo velike količine materialov, porabijo 40 odstotkov energije v Evropi in proizvedejo tretjino vseh odpadkov. To se mora spremeniti," so poudarili.

Dobro počutje v stavbi omogočajo tudi kakovostni in trajnostni gradbeni materiali in tehnološke rešitve, zaradi katerih je v prostorih čistejši zrak, manj hrupa in vlage, boljša akustika ter več svetlobe, so navedli in dodali, da smernice trajnostne gradnje določajo minimalne standarde, ki ta vidik dvigajo na višjo raven. Level(s) upošteva izbiro surovin in materialov, porabo energije, onesnaževanje tekom proizvodnje, transporta, montaže in uporabe ter vpliv na okolje po preteku življenjske dobe materialov.