c S
Bruselj z novimi pravili za zmanjšanje plastičnih odpadkov v morju 29.05.2018 07:25 Bruselj, 28. maja (STA) - Bruselj je danes predstavil nova pravila za zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in morjih. Prepovedani bodo plastični izdelki za enkratno uporabo, če bodo na voljo alternativni proizvodi, ki bodo cenovno dostopni. Gre npr. za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike in slamice.

Nova pravila uvajajo tudi cilje glede zmanjšanja uporabe nekaterih vrst proizvodov (plastične posode za živila in lončki za pijačo), kar bodo države članice morale doseči z nacionalnimi cilji, spodbujanjem alternativnih proizvodov ali preprečevanjem brezplačne distribucije plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, so sporočili iz Evropske komisije.

Pravila uvajajo tudi obveznosti za proizvajalce, ki bodo morali prispevati h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja. Sodelovali bodo tudi pri ozaveščanju v zvezi s številnimi proizvodi, prav tako pa bodo deležni spodbud za razvoj okolju prijaznejših alternativ za te proizvode. Članicam bo sicer do leta 2025 naložena obveznost, naj zberejo 90 odstotkov plastenk za pijačo, npr. s shemami kavcij.

Poleg tega bo za določene proizvode uvedeno jasno in standardizirano označevanje o odlaganju odpadkov ter škodljivih vplivih na okolje. Države članice pa bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem, ki skupaj predstavljajo okoli 70 odstotkov vseh plastičnih odpadkov na obalah, ter o možnostih ponovne uporabe in ravnanja s temi odpadki.

Kar zadeva ribolovno orodje, ki predstavlja 27 odstotkov vseh odpadkov na obalah, namerava Bruselj dopolniti obstoječi okvir politike s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi s ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko. Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi. Prav tako bodo krili stroške ukrepov osveščanja.

Prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans, odgovoren za trajnostni razvoj, je ob tem poudaril, da so plastični odpadki problem, Evropejci pa morajo v tem boju stopiti skupaj. "Ker plastični odpadki končajo v zraku, na tleh, v morjih in v naši hrani," je dodal. Nova pravila bodo po njegovih pojasnilih zmanjšala plastične izdelke za enkratno rabo na trgovinskih policah.

"Plastika je lahko fantastična, ampak uporabljati jo moramo bolj odgovorno," pa je dejal podpredsednik komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, in dodal: "Plastični izdelki za enkratno uporabo niso pametna ekonomska in okoljska izbira, današnja predlagana pravila pa bodo tako gospodarstvu kot potrošnikom pomagala, da se preusmerijo v trajnostne alternativne izdelke."

V Evropi po navedbah Evropske komisije vsako leto nastane okoli 26 milijonov ton plastičnih odpadkov, manj kot 30 odstotkov pa se jih ponovno uporabi. Le dve do tri milijone ton teh odpadkov se dejansko reciklira v Evropi. Plastični odpadki predstavljajo 85 odstotkov vseh odpadkov v morjih na svetovni ravni, letno pa v oceanih po ocenah konča okoli 500.000 ton plastičnega odpada. Še posebej je pereč problem mikroplastike, ki se pogosto znajde v zraku, vodi in hrani, učinki na zdravje pa še niso znani.

Reševanje problema plastičnih odpadkov je nujno potrebno, to prinaša tudi nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje novih delovnih mest, poudarjajo v Evropski komisiji, kjer po Timmermansovih besedah ocenjujejo, da bi se do leta 2030 z novimi pravili lahko izognili za 22 milijard evrov okoljskim stroškom, potrošniki pa bi lahko s prehodom na trajnejše izdelke in na učinkovitejše sisteme za zbiranje povratne plastične embalaže privarčevali do 6,5 milijarde evrov.

Predlagana nova pravila morajo potrditi še Evropski parlament in članice EU. Komisija jih poziva, naj ga obravnavajo prednostno, da bi bil konkreten rezultat dosežen še pred volitvami maja 2019.

Industrija plastičnih mas in proizvodov v Evropi zaposluje okoli 1,5 milijona ljudi in je po podatkih iz 2015 ustvarila 340 milijard evrov prihodkov, a večina izdelkov, ki se jih dotikajo predlogi Bruslja, prihaja iz drugih delov sveta.

Krovno evropsko združenje proizvajalcev plastike in plastičnih izdelkov Plastics Europe se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zato sicer izreklo proti prepovedim in enostranskemu problematiziranju plastike, so pa priznali, da je lahkomiselno ravnanje s plastičnimi odpadki v nekaterih delih sveta nesprejemljivo. Zavzeli so se za boj proti mentaliteti odmetavanja in za krepitev načel krožnega gospodarstva. V tej luči gredo predlogi komisije po njihovih navedbah v pravo smer.

Tudi v okoljski organizaciji Greenpeace so zakonodajno pobudo komisije pozdravili, a od Evropskega parlamenta in članic unije pričakujejo dodatne korake. Pogrešajo namreč kvantitativne cilje za zmanjšanje uporabe tovrstnih izdelkov. Brez teh bodo namreč takšna pravila po njihovem prepričanju le brezzobi tiger, še poroča dpa.