c S
Potekel zastaralni rok za primer lažnega davčnega potrdila nogometnemu klubu Mura 05 29.05.2018 07:33 Ptuj/Murska Sobota, 29. maja (STA) - Nekdanja direktorica davčnega urada Murska Sobota Vlasta Temlin in nekdanji direktor nogometnega kluba (NK) Mura 05 Miroslav Topić, ki sta bila na prvi stopnji dvakrat obsojena zaradi usmerjanja izdaje lažnega potrdila klubu NK Mura 05 oziroma napeljevanja k temu, pravnomočnosti sodbe, kot kaže, ne bosta dočakala, saj je potekel zastaralni rok.

Višje sodišče v Mariboru je februarja sodbo prvostopenjskega sodišča na Ptuju iz leta 2016 razveljavilo, po štirih dnevih vnovičnega sojenja na Ptuju med 10. in 17. majem tega leta pa je ista sodnica kot na prvem sojenju, Katja Kolarič, obema obtoženima znova izrekla štirimesečno pogojno zaporno kazen, tako kot junija lani.

Toda ko je sodnica začela razlagati sodbo, so Temlinova, Topić in njuna zagovornika zapustili sodno dvorano, saj naj bi sumili, da je imela sodnica sodbo že vnaprej napisano. S tem naj bi ji preprečili, da bi jim obsodilni dokument vročila v sodni dvorani, zato ga je morala poslati po pošti.

Zagovornika sta napovedala pritožbo na višje sodišče, a bo lahko višje sodišče v Mariboru kazenski postopek proti Temlinovi in Topiću verjetno zaradi zastaranja lahko le ustavilo, saj bi morala biti zadeva do danes pravnomočna.

Primer izdaja davčnega potrdila Muri 05 v skladu z zakonskimi roki namreč zastara danes, saj so obtoženima očitali kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen enega leta zapora, zastaralni rok za kaznivo dejanje v takih primerih pa je šest let.

Davčni urad je izdal potrdilo, da je NK Mura 05 plačala vse prispevke in davke z datumom 14. maj 2012, v resnici pa so bili plačani šele 29. maja 2012.

Takratno direktorico Temlinovo so začeli preiskovati decembra 2014, ko so nadzorniki iz Ljubljane pregledali postopke kriminalistične preiskave pri domnevnih nepravilnostih pri izdaji potrdila in ugotovili pomanjkljivosti.

Na začetku so namreč ovadili le tri uslužbence davčnega urada v Murski Soboti, niso pa govorili z direktorico Temlinovo. To so potem najprej ovadil zaradi domnevnega oviranja uradnih ali pravosodnih organov, vendar je ptujsko tožilstvo ovadbo februarja 2015 zavrglo. Soboško tožilstvo se je namreč zaradi zagotavljanja nepristranskosti iz primera izločilo.

Novo ovadbo so soboški kriminalisti zaradi domnevne zlorabe položaja podali marca 2015, tožilstvo pa je obtožnico vložilo novembra 2016, to je deset mesecev po tistem, ko so bili zaradi istega lažnega davčnega potrdila v Murski Soboti že obsojeni trije uslužbenci davčnega urada, Tatjana Gyergyek, Avgust Zakojč in Štefan Koltaj.

Prva je bila obsojena na pet, preostala dva na štiri mesece pogojne zaporne kazni, vendar je sodbo višje sodišče razveljavilo.

Na zadnjem sojenju je sodnica sledila trditvam tožilca, ki je vztrajal, da je Temlinova ves postopek izdaje antidatiranega dokumenta spremljala in koordinirala, ustno odrejala in dajala navodila podrejenim uslužbencem, ki so izdali antidatirano potrdilo.

V obrazložitvi sodbe je zapisala, da je sodišče "prepričano, da je bila prav obtožena tista, ki je koordinirala izdajo dokumenta. Že pravnomočno obsojena uslužbenca finančne uprave Murska Sobota sta namreč izjavila, da je šlo za neposredno zahtevo nadrejenih, prav tako obsojena namestnica obtožene pa je pričala, da jo je o poteku izdaje dokumenta sproti obveščala."

O dejanjih Topića pa je sodnica presodila, "da je imel motiv, da napelje direktorico k dejanju, saj je tako zagotovil možnosti za nadaljnje delovanje kluba."

Topić je zaradi kaznivih dejanj, storjenih med aprilom 2010 in januarjem 2013, ko je bil predsednik kluba, oktobra 2016 s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde in dobil 27 mesecev zaporne kazni pogojno s preskusno dobo štirih let.