c S
Družbe za ravnanje z odpadno embalažo bodo prevzemale le embalažo njihovih zavezancev 28.05.2018 14:38 Ljubljana, 28. maja (STA) - Družbe za ravnanje z odpadno embalažo bodo začele prevzemati toliko odpadne embalaže, kot dajo na trg embalaže njihovi zavezanci. Kot so opozorili v sekciji za odpadno embalažo GIZ - Skupne sheme pri GZS, sistem ne deluje, neukrepanje okoljskega ministrstva pa bodo najbolj občutila komunalna podjetja, pri katerih se bo odpadna embalaža kopičila.

Upravno sodišče je v začetku letošnjega leta pritrdilo družbi Interseroh in odločilo, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne prevzemati in ravnati s toliko odpadne embalaže, kot so na trg dali embalaže njihovi zavezanci, torej podjetja, ki dajo na trg na leto več kot 15 ton odpadne embalaže.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so članice sekcije za odpadno embalažo GIZ - skupne sheme pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), so zaradi omenjene sodbe zahtevale sestanek na ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo po navedbah omenjenih družb ni podalo konkretnih rešitev nastale problematike, zato so te na svoji seji sprejele sklep, da bodo upoštevale sodbo upravnega sodišča in delovale v skladu z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji.

Tako bodo začele prevzemati toliko odpadne embalaže, kot dajo na trg embalaže njihovi zavezanci. "To lahko pomeni, da bo odpadna embalaža začela ostajati pri izvajalcih javnih služb, posledice nedelovanja sistema v panogi ter večletnega neukrepanja ministrstva za okolje in prostor pa bodo najbolj občutila komunalna podjetja, pri katerih se bo odpadna embalaža kopičila. Po grobih ocenah gre za približno 40.000 ton odpadne embalaže," so v sekciji za odpadno embalažo GIZ zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Izpostavili so, da je v sistem ravnanja z odpadno embalažo po oceni računskega sodišča vključeno le 46,8 odstotka celotne odpadne embalaže. "V sistem torej ni vključene več kot 53 odstotkov odpadne embalaže, ki jo morajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti, a za ravnanje z njo ne prejmejo plačila," so še izpostavili v sporočilu.

Po besedah vodje sekcije Srečka Bukovca so globoko zaskrbljeni zaradi razmer v panogi ravnanja z odpadno embalažo, na katere opozarjajo že vrsto let. "Zaradi nedelovanja sistema in neukrepanja okoljskega ministrstva bo pri izvajalcih javnih služb lahko začela ostajati neprevzeta odpadna embalaža," je opozoril.

Bukovec je izrazil tudi skrb, da bodo posledice najbolj občutili njihovi poslovni partnerji, in sicer komunalna podjetja, ki so po njihovih informacijah že zahtevala sestanek na ministrstvu v zvezi z omenjeno problematiko. "Zato pozivamo ministrstvo, da takoj vzpostavi zakonito in na podlagi enake obravnave vseh družb za ravnanje z odpadno embalažo temelječe pravno stanje," Bukovca še povzemajo v sporočilu za javnost.