c S
Bruselj za izboljšanje pravil intelektualne lastnine za farmacevtske družbe 28.05.2018 14:47 Bruselj, 28. maja (STA) - Evropska komisija je predlagala ciljno usmerjeno prilagoditev pravil glede intelektualne lastnine, ki bi evropskim farmacevtskim družbam pomagala izkoristiti hitro rastoče svetovne trge ter spodbudila delovna mesta, rast in naložbe v EU. Komisija zato predlaga opustitev dodatnih varstvenih certifikatov za izvozno usmerjeno proizvodnjo.

EU ima vzpostavljen okvir pravic intelektualne lastnine, ki varuje evropsko strokovno znanje ter zagotavlja vrhunsko inovacijsko zmogljivost farmacevtske industrije, so zapisali v Bruslju.

Dodatni varstveni certifikati razširjajo patentno varstvo za zdravila, pri katerih je treba opraviti dolgotrajne preskuse in klinično preskušanje, preden pridobijo zakonsko dovoljenje za trženje. V prihodnosti bodo zaradi te opustitve podjetja s sedežem v EU v času veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata lahko proizvajala generična ali podobna biološka zdravila, če bo namen proizvodnje izključno izvoz na trg izven EU, kjer je varstvo poteklo ali pa ni nikoli obstajalo.

"Z opustitvijo se bo podprla vodilna vloga Evrope v farmacevtskih raziskavah in razvoju," so navedli.

Podpredsednik komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je ocenil, da je Evropa vodilna na področju farmacevtskih raziskav in proizvodnje in tako mora tudi ostati.

"Danes predlagamo dobro usmerjeno prilagoditev sedanje ureditve za odpravo pravne ovire, ki je našim podjetjem preprečevala konkuriranje pod enakimi pogoji na svetovnih trgih, kjer vlada huda konkurenca. Zagotoviti želimo, da bo naša farmacevtska industrija lahko izkoristila prednosti take konkurence," je dejal.

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elzbieta Bienkowska je dodala, bi to pripomoglo k ustvarjanju rasti in visokokvalificiranih delovnih mest v EU. Na letni ravni bi lahko k prodaji prispevali milijardo evrov neto in v desetih letih zaposlili 25000 ljudi.

"To bo zlasti koristilo številnim malim in srednje velikim podjetjem na tem področju. Srednjeročno pa bo večja konkurenca izboljšala dostop pacientov do večje izbire zdravil in razbremenila javne proračune," je navedla.

Predlog spremlja vrsta zaščitnih ukrepov, ki bodo zagotovili preglednost in preprečili vstop proizvodov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, na trge držav članic. Povezan je z drugimi pobudami EU za zaščito strokovnega znanja in vodilnega položaja Evrope na področju inovacij ter za varovanje pacientov pred ponarejenimi zdravili. Dopolnjuje tudi skupni pristop EU k zagotavljanju proste in pravične trgovine, za katero so značilni odprti trgi, za proizvajalce s sedežem v EU.