c S
Štirje odstotki delovno aktivnih državljanov EU živijo v drugi članici 28.05.2018 12:57 Bruselj, 28. maja (STA) - V EU je v letu 2017 3,8 odstotka delovno aktivnega prebivalstva (med 20. in 64. letom starosti) živelo v drugi članici od tiste, katere državljanstvo so imeli. Delež se je povečal, pred desetimi leti je znašal 2,5 odstotka. Ko gre za delovno aktivne Slovence, jih je v drugi članici lani živelo tri odstotke, kaže raziskava Eurostata.

V drugi članici živeči Slovenci so na prvem mestu med državljanki EU, ko gre za zaposlenost, saj jih je zaposlenih 82,9 odstotka, med drugim izpostavljajo v evropskem statističnem uradu.

Stanje po članicah je glede mobilnosti delovne sile zelo različno. Tako je v drugi članici lani živel odstotek delovno aktivnih Nemcev, na drugi strani pa 19,7 odstotka Romunov - torej okoli petina vseh delovno aktivnih državljanov Romunije. Sledijo jim delovno aktivni Litovci s 15-odstotnim deležem v drugi članici, za njimi so Hrvati (14 odstotkov), Portugalci (13,9 odstotka), Latvijci (12,9 odstotka) in Bolgari (12,5 odstotka).

Sicer je v drugi članici živelo tudi zgolj 1,1 odstotka Britancev ter po 1,3 odstotka Švedov in Francozov. Med manj mobilnimi so s tremi odstotki delovno aktivnega prebivalstva v drugi članici tudi Slovenci. Ta delež je od leta 2007 porasel za 0,6 odstotka.

Kot kaže raziskava Eurostata, so bolj mobilni od preostalega delovno aktivnega prebivalstva običajno predvsem tisti s terciarno izobrazbo. Med mobilnimi državljani EU jih ima 32,4 odstotka terciarno izobrazbo, medtem ko je terciarno izobraženih med celotnim delovno aktivnim prebivalstvom EU 30,1 odstotka.

Na prvem mestu so med terciarno izobraženimi, živečimi v drugi članici, Francozi. 62,5 odstotka Francozov, živečih v drugi članici, ima terciarno izobrazbo, medtem ko ima v sami Franciji takšno izobrazbo 34,6 odstotka prebivalcev. Podobno je stanje med delovno aktivnimi Nemci (54,5 odstotka oz. 26,7 odstotka).

V šestih članicah je na drugi strani delež doma živečega delovno aktivnega prebivalstva s terciarno izobrazbo višji. To velja za Bolgarijo, Hrvaško, Portugalsko in tri baltske države. Terciarno izobrazbo ima 33,9 odstotka Slovencev, ki živijo v drugi članici EU, a Eurostat navaja, da gre pri tem za podatek z nizko zanesljivostjo. Med tistimi delovno aktivnimi Slovenci, ki živijo v Sloveniji, jih ima terciarno izobrazbo 30,8 odstotka.

Na ravni EU delež delovno aktivnih državljanov s terciarno izobrazbo, ki živijo zunaj svojih držav, presega delež tako izobraženih med prebivalstvom, ki živijo v svojih državah, in sicer za 2,3-odstotne točke.

Med mobilnimi državljani EU je višja tudi stopnja zaposlenosti. Ta znaša 76,1 odstotka, za celotno delovno aktivno prebivalstvo v uniji pa je 72,1 odstotka. Na prvem mestu po zaposlenosti med mobilno delovno silo so Slovenci. Med živečimi v drugi članici jih je zaposlenih 82,9 odstotka, sledijo Poljaki (81,8 odstotka) in Litovci (81,1 odstotka). Več kot 80 odstotkov je zaposlenih tudi v tujini živečih Madžarov, Slovakov in Estoncev.

Največji razkol med zaposlenostjo med živečimi v drugi članici ali na domačih tleh je med Grki. V drugi članici je zaposlenih 77,3 odstotka Grkov, med prebivalstvom v Grčiji pa 57,8 odstotka. Razlika je torej 19,5-odstotne točke.

Sledijo Hrvati (79,8 odstotka proti 63,6 odstotka oz. razlika 16,2-odstotne točke), Španci (78,9 proti 65,5 odstotka oz. razlika 13,4-odstotne točke), Italijani (75,6 proti 62,3 odstotka oz. razlika 13,3-odstotne točke) in Poljaki (81,8 proti 70,9 odstotka oz. razlika 10,9-odstotne točke). Med Slovenci, ki živijo na domačih tleh, je zaposlenih 73,4 odstotka, razlika s tistimi v drugi članici tako znaša 9,5-odstotne točke.