c S
Za poplavno varnost na območju Meže in Mislinje 22 milijonov evrov 26.05.2018 15:59 Ravne na Koroškem, 25. maja (STA) - V nekaj dneh se bodo začela dela na obsežnem, 22,3 milijona evrov vrednem projektu zagotavljanja poplavne varnosti v porečju Drave, in sicer na območju rek Meže in Mislinje. Ob današnji predstavitvi projekta na Ravnah na Koroškem je premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar, tudi v luči ujme na Prevaljah, poudaril pomen protipoplavnih ukrepov.

"Protipoplavna zaščita je nekaj, kar se ne vidi, dokler ni prepozno," je dejal Cerar in spomnil, da je vlada pod njegovim vodstvom na tem področju naredila precej. Protipoplavni ukrepi so po njegovih besedah velika naložba v varnost ljudi in kakovost njihovega življenja, pa tudi naložba za to, da preprečiš še več škode. Poudaril je, da je pomembno s temi ukrepi nadaljevati tudi v prihodnje.

Projekta, ki se bo izvajal v štirih koroških občinah in za katerega so danes na Ravnah položili temeljni kamen, je predstavil direktor Direkcija RS za vode Tomaž Prohinar, ki je poudaril, da bo z načrtovanimi ukrepi zagotovljena dolgoročna poplavna varnost, hkrati pa bo zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja.

Načrtovanih je več faz projekta, v okviru katerih bodo uredili Mežo in Mislinjo na območju Raven, Prevalj, Otiškega Vrha in Pameč, predvidena je ureditev akumulacije na Poljani in ureditev poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca.

Vrednost celotne naložbe je ocenjena na 22,3 milijona evrov, upravičenih stroškov je za 19 milijonov evrov. Od tega je podpora EU iz sklada za regionalni razvoj 80-odstotna, ostalo je nacionalni prispevek iz državnega proračuna.

Podpisana je že prva pogodba za gradbena dela na območju Raven in Prevalj, to je za prva dva od šestih ukrepov. Za ostale ukrepe so v izdelavi projektne dokumentacije, sledi pridobivanje zemljišč in ustreznih dovoljenj. Zaključek vseh del na projektu je predviden do konca leta 2022.

Projekt bo prispeval k zmanjšanju ranljivosti območja, saj bodo ukrepi za varstvo pred poplavami na poplavno ogroženih območjih zagotovili vsaj stoletno poplavno varnost. S tem se bo zmanjšala ranljivost urbaniziranih območij in kmetijskih površin in posledično tudi ranljivost gospodarstva. Ukrepi so v celoti usmerjeni k upoštevanju ciljev trajnostnega okoljskega in prostorskega razvoja, poudarjajo na direkciji za vode.

Predhodno se je sicer podoben projekt v porečju Drave, vreden skoraj 23 milijonov evrov, že zaključil leta 2016. Obsegal je zagotovitev poplavne varnosti na območju zgornje in spodnje Drave, Meže in Mislinje, Dravinje s Polskavo in Pesnice. Izvedenih je bilo več ukrepov v porečju Drave, na območju Koroške na reki Meži v občinah Ravne in Prevalje ter potoka Suhadolnica v Mestni občini Slovenj Gradec. Vrednost gradbenih del na območju Meže z Mislinjo je znašala 6,7 milijona evrov.

Po besedah ministrice za okolje in prostor Irene Majcen je naložba, za katero so danes na Ravnah položili temeljni kamen, prva tovrstna naložba, ki se začenja izvajati na terenu in je financirana iz kohezijskih sredstev. To je naložba, ki je najdlje pripravljena, je dejala.

Iz kohezijskih sredstev se bo po njenih besedah financirala tudi ureditev Gradaščice in Železnikov. Projekt za Gradaščico je odobren, a še ni tako daleč pripravljen, da bi se lahko dela začela, projekt za Železnike pa čaka na odobritev. Protipoplavni ukrepi so sicer predvideni tudi še naprej za porečje Drave, od Maribora do Ptuja.