c S
Hrvaški sabor z zakonom o državnem premoženju mimo sukcesije 26.05.2018 15:59 Zagreb, 25. maja (STA) - Večina poslancev v hrvaškem parlamentu je danes potrdila zakon o upravljanju z državnim premoženjem, ki med drugim pristojnemu ministrstvu omogoča upravljanje z nepremičninami, ki nimajo urejenih premoženjsko-pravnih odnosov, kot so počitniški domovi. Gre tudi za objekte, ki sodijo v nasledstvo po nekdanji Jugoslaviji.

Novi zakon omogoča hrvaškemu ministrstvu za državno premoženje oddajanje v večletni najem nepremičnin, kot so počitniški domovi in kampi ter nekatera zemljišča, v primeru, da investitorji nameravajo vlagati v turistične namene.

Minister za državno premoženje Goran Marić je pojasnil, da je zakon usmerjen v zaščito in aktivacijo državnega premoženja. Po Marićevi oceni bo uveljavitev zakona vplivala na večjo zaposlenost in krepitev hrvaškega bruto domačega proizvoda (BDP).

Poudaril je, da je novi zakon orodje za spodbujanje gospodarskih dejavnosti in sprememb negativnih demografskih kazalcev. Kot je še dejal, namen zakona ni, da bi zadovoljil kakršnekoli interesne skupine.

Saborska opozicija je izrazila zadržke do zakona, ker niso prepričani, da ne bo omogočal določenim osebam in podjetjem uporabo državnih nepremičnin.

Največja opozicijska stranka SDP je med razpravo o zakonu tudi izpostavila, da omogoča ekonomsko rabo nepremičnin, ki niso urejene v postopku nasledstva držav naslednic nekdanje Jugoslavije. Opozorili so na morebitne mednarodnopravne posledice zakona.

Marić je pojasnil, da novi zakon ne vpliva na lastniške odnose, temveč se je država odločila, da ne bo več dovolila propadanje premoženja, ki traja že skoraj 30 let. Omenil je, da so mnoga hrvaška podjetja ostala brez svojih nepremičnin v Srbiji in BiH.

V obrazložitvi zakonskega predloga so zapisali, da dosedanji zakonski okvir ni omogočal aktivacije vrednih nepremičnin zaradi nerešenih premoženjsko-pravnih odnosov, kar se posebej nanaša na počitniške domove ob hrvaški obali in druge nepremičnine, ki so bile blokirane v nerešenih vprašanjih sukcesije držav nekdanje SFRJ.

Z zakonom so omogočili pristojnemu ministrstvu, da za omejeni čas upravlja z nepremičninami, ki so v zemljiških knjigah vpisane kot lastnina hrvaške države z opombo prepovedane uprave, glede na to, da so nepremičnine predmet sukcesije nekdanjih jugoslovanskih republik, s katerimi Hrvaška ni podpisala ustrezne mednarodne pogodbe.

"Glede na to, da nepremičnine niso v prometu oziroma jih ni mogoče odtujiti iz lastništva Republike Hrvaške, je ocenjeno kot primerno, da se omogoči zakonski okvir za oddajanje nepremičnih v večletni najem ali v kakšno drugo rabo do največ 30 let, ob obveznem vpisu v zemljiške knjige o pogodbi," so pojasnili ob zakonu.

Aneks G mednarodnopravno veljavnega sporazuma o nasledstvu med drugim določa, da mimo dogovorjenih standardov in mednarodnega prava ne bo veljaven noben naknadni prenos pravic do nepremičnin ali premičnin, ki so bile 31. decembra 1990 v lasti državljanov in drugih pravnih oseb v SFRJ.

Po tej prilogi so države naslednice - Slovenija, Hrvaška, BiH, Makedonija in Srbija - zavezane, da zasebno premoženje državljanov in pravnih oseb varujejo v skladu z določbami sporazuma. Priloga je neposredno uporabljiva, kar pomeni, da za njeno uporabo ni treba sklepati dodatnih dvostranskih sporazumov, da bi se pravnim in civilnim osebam zagotovilo spoštovanje zasebnega premoženja in pridobljenih pravic, kot so jih imele ob razpadu SFRJ.