c S
Nadzorni svet dal zeleno luč za model zaposlovanja delavcev IPS 26.05.2018 15:59 Koper, 25. maja (STA) - Nadzorni svet Luke Koper je na današnji seji soglašal s strategijo in akcijskim načrtom uprave za področje delavcev IPS, je pojasnil predsednik uprave Luke Dimitrij Zadel. Po t.i. tristebrnem modelu bodo okoli 300 delavcev zaposlili neposredno, načrtujejo pa še 300 agencijskih zaposlitev in 500 zaposlitev prek zunanjih izvajalcev.

Kot je v izjavi ob robu seje nadzornikov pojasnil Zadel, gre za model reševanja problematike delavcev izvajalcev pristaniških storitev (IPS), ki je ekonomsko vzdržen in v skladu z zakonodajo.

Določene aktivnosti iz akcijskega načrta se že izvajajo, zdaj pa bodo pospešeno stekle, je še napovedal Zadel. Načrt bodo izvedli predvidoma do konca septembra. Ob tem je dodal, da gre za precej kompleksen projekt, zato "dopuščajo možnost, da bo to do konca leta".

Tako agencije kot zunanje pogodbene izvajalce bo Luka izbirala prek javnega razpisa. "Vsak bo imel možnost prijave, bodisi kot agencija, če ima ustrezno licenco, bodisi kot podjetje. Kriteriji bodo znani in jasni in objavljeni v razpisu," je navedel Zadel. V terminologiji Luke tako ne bo več izraza IPS, ampak bo šlo za zunanje pogodbene izvajalce.

T.i. outsourcing prek zunanjih izvajalcev se bo sicer predvidoma izvajal na avtomobilskem terminalu in pri dejavnosti praznjenja kontejnerjev.

Skladno z akcijskim načrtom so za neposredne zaposlitve predvideni razpisi, pri čemer so "izkušnje zmeraj dobrodošle in že sedaj se jih upošteva pri vseh ostalih razpisih". Prvi razpisi bodo predvidoma objavljeni v juliju.

Stroški dela bodo iz tega naslova narasli za okoli devet milijonov evrov na letni ravni, kar bodo tudi upoštevali v rebalansu poslovnega načrta, ki bo nared nekje do avgusta, je še ocenil Zadel.

Predstavnik delavcev v nadzornem svetu Mladen Jovičić je ob robu seje opozoril, da delavci IPS samo v majhnem številu izpolnjujejo pogoje za zaposlitve, zato bodo vztrajali, da se razpisne kriterije prilagodi oz. dopolni. Tako naj bi svet delavcev Luke Koper skupaj s kadrovsko službo poiskal dogovor za uskladitev razpisnih pogojev.

Predstavniki organizacij, ki zastopajo delavce IPS, po slišanem niso bili zadovoljni. Predsednik KS 90 Peter Majcen je ocenil, da je načrt uprave nekaj, "kar ne bo premaknilo zadeve z mrtve točke", saj se bo ohranilo izkoriščanje delavcev. "Opažamo veliko več nesreč pri delu in takih primerov, ki so povezani prav z izkoriščanjem delavcev, zato bomo za odgovorne, ki ne skrbijo za varno in zdravo delo, začeli tudi pošiljati ovadbe ustreznim državnim organom," je dodal.

Zadel je komentiral tudi odločitev upravnega sodišča, ki je v sporu Luke in Mestne občine Koper pritrdilo občini, ki je izpodbijala izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola za 100 metrov. Predsednik uprave je ocenil, da ta odločitev ne bo vplivala na investicijsko strategijo Luke Koper. Odločba sodišča po njegovih besedah zgolj vrača postopek v ponovno obravnavo na agencijo za okolje. "Če gre vse v redu, jaz mislim, da v roku dveh mesecev lahko odloči ponovno," je dodal.

Z občino so sicer v pogovorih, med ključnimi vprašanji pa je tudi vprašanje hrupa, je priznal Zadel. Zaradi podaljšanja teh postopkov sicer upa, da bodo za investicijo v nabavo dvigal, za kar imajo rezervirana sredstva, uspeli dobiti podaljšan rok za črpanje že odobrenih evropskih sredstev.

Glede novega vhoda za tovornjake so javni razpis zaključili, zdaj pa gredo v pogajanja za dosego boljše cene, je povedal Zadel. Terminski načrt ostaja nespremenjen, tako da bo vhod predvidoma zgrajen do konca leta.

Nadzorni svet se je danes med drugim seznanil tudi z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine in družbe Luka Koper v letošnjem prvem četrtletju. Poslovanje je bilo v tem obdobju boljše v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prihodki so se povečali za šest odstotkov na 56 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja je bil višji za osem odstotkov in je znašal 17 milijonov evrov, čisti dobiček pa je bil s 14 milijonov evrov za tri odstotke višji kot pred letom.