c S
Vodstvo Luke Koper za dividende predlaga 14,7 milijona evrov 28.05.2018 09:20 Koper, 28. maja (STA) - Delničarji Luke Koper bodo na skupščini 29. junija odločali o predlogu uprave in nadzornega sveta, da družba od 17,26 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 14,7 milijona evrov oz. 1,05 evra bruto na delnico, kaže danes objavljen sklic skupščine.

Preostanek bilančnega dobička v višini 2,56 milijona evrov bi po predlogu ostal nerazporejen. Družba bi dividende izplačala 31. avgusta, in sicer delničarjem, ki bodo v centralni register pri KDD vpisani na dan 30. avgusta.

Predlagana je tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2017.

"Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnem načrtu ter oceni uprave o smotrnosti take uporabe, ob sočasnem upoštevanju interesa delničarjev po ustrezni dividendni donosnosti in dolgoročnem povečanju vrednosti delnice," so zapisali v gradivu za skupščino.

Bilančni dobiček družbe ob koncu lanskega leta je sestavljen iz čistega dobička leta 2017 v višini 33,14 milijona evrov in prenesenega čistega dobička v višini 690.000 evrov ter zmanjšano za povečanje drugih rezerv iz dobička v višini 16,57 milijona evrov.

Luka Koper je lani na ravni skupine ustvarila 35 milijonov evrov čistega dobička, kar je 21 odstotkov manj kot predlani, in 211 milijonov evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot leto prej. Ladijski pretovor je porasel za šest odstotkov na 23 milijonov ton.

V prvem četrtletju je skupina čisti dobiček povečala za tri odstotke na 14 milijonov evrov, prihodke od prodaje pa za za šest odstotkov na 56 milijonov evrov. Ladijski tovor je s šestimi milijoni ton ostal na ravni lanskega prvega četrtletja.

Največji lastniki Luke Koper so po podatkih s konca lanskega leta država (51 odstotkov), Slovenski državni holding (11,13 odstotka), Kapitalska družba (4,98 odstotka) in Mestna občina Koper (3,14 odstotka).