c S
Merkurjeva zemljišča v Kopru občini za gradnjo stanovanj 28.05.2018 07:18 Koper, 27. maja (STA) - Merkurjeva zemljišča ob Dolinski cesti v Kopru bo kupila Mestna občina Koper, ki ima predkupno pravico. Kranjsko okrožno sodišče je namreč ta teden dalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe med Merkurjem v stečaju in občino v višini 1,179 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Na tem območju naj bi nastala nova stanovanja.

Gre za 27 zemljišč v Olmu v skupni izmeri 25.500 kvadratnih metrov. Zemljišča obsegajo nepozidano območje med Dolinsko ulico in Ulico Istrskega odreda za kompleksom Tomos. Kot so na STA pojasnili na Mestni občini Kranj, je interes za zemljišče izkazal Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, ki namerava na tem območju zgraditi kompleks stanovanj.

Ker sklad ne more uveljavljati predkupne pravice, je predkupno pravico uveljavljala lokalna skupnost. Po nakupu zemljišč, katerih cena skupaj z davkom na dodano vrednost znaša 1,438 milijona evrov, pa bo občina zemljišča prodala javnemu stanovanjskemu skladu z neposredno pogodbo.

Kot je lansko jeseni izpostavil direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper Goran Malenić, gre za smotrn nakup, saj je občina Merkurju leta 2004 omenjena zemljišča prodala po 72 evrov na kvadratni meter, zdaj pa jih kupuje po 46 evrov na kvadratni meter. Na tej lokaciji bodo po njegovih besedah zrasla neprofitna stanovanja, namenjena v prvi vrsti mladim družinam.

Stečajna upraviteljica starega Merkurja Simona Goriup je kupca za omenjena zemljišča iskala z javnim zbiranjem zavezujočih ponudb z izhodiščno ceno 862.000 evrov in avgusta lani sklenila prodajno pogodbo z družbo Parana, ki je ponudila najvišjo ceno, in sicer 1,179 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Pogodba je bila sklenjena z odložnim pogojem, če koprska občina ne bi uveljavljala predkupne pravice.

Vendar se je koprska občina odločila uveljaviti predkupno pravico. Septembra lani je občina plačala celotno kupnino, ki skupaj z 22-odstotnim davkom na dodano vrednost znaša 1,438 milijona evrov. Sledile so ugovori in pritožbe družbe Parana in upnika Molan na zakonitost predkupne pravice in njene uveljavitve.

Vendar je sodišče ugotovilo, da je predkupni upravičenec sklenil pogodbo pod enakimi pogoji, kot izbrani najugodnejši ponudnik, in te tudi izpolnil, ter da da v prodajnem postopku ni prišlo do očitane zlorabe predkupne pravice, zato je sodišče 21. maja vendarle podalo soglasje k pogodbi med občino in Merkurjem, ki je bila sklenjena že septembra lani.