c S
Od danes mogoča prijava na razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj 25.05.2018 15:18 Ljubljana, 25. maja (STA) - Javni razvojni sklad je pred tednom dni objavil razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, namenjen spodbujanju usposabljanja zaposlenih in večji vključenosti v vseživljenjsko učenje. Vlogo za sofinanciranje stroškov je mogoče oddati od danes do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 5. septembra.

Prijavijo se lahko posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Sloveniji, samostojni podjetniki, ki niso zaposleni pri drugem delodajalcu, in posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in so stroške za neformalno izobraževanje ali usposabljanje poravnali iz lastnih sredstev. Posameznik lahko za posamezno vlogo oz. več vlog skupaj dobi povrnjenih do največ 813 evrov z upoštevano akontacijo dohodnine.

Vlogo lahko prijavitelj odda osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur, z navadno poštno pošiljko in s priporočeno poštno pošiljko na naslov sklada na Dunajski 20 v Ljubljani.

Skupna okvirna vrednost sredstev po razpisu je nekaj več kot dva milijona evrov. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pričakuje, da se bo v program vključilo približno 2500 zaposlenih posameznikov.

Med vključenimi jih bo 53 odstotkov iz Vzhodne Slovenije, 47 odstotkov pa iz Zahodne.

Posamezniki lahko z vlogo na razpis uveljavljajo sofinanciranje stroškov, nastalih v obdobju od 1. septembra lani do 31. avgusta letos, za programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, v katera so vključeni v istem obdobju.

Stroški bodo lahko sofinancirani za neformalna izobraževanja in usposabljanja, denimo za usposabljanja za znanja, ki so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja, med drugim računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija in mediacija, in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oziroma z dokazilom o zaključenem usposabljanju.

Prav tako so do sofinanciranja stroškov upravičena usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju, tako denimo usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij.

Usposabljanja se lahko izvajajo v Sloveniji ali drugih državah znotraj EU.

Neupravičeni stroški so stroški formalnih izobraževanj in stroški e-usposabljanj.

Razpis, ki se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, delno financirata Evropski socialni sklad in ministrstvo za delo v vlogi posredniškega organa.

Vse podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so objavljene na skladovi spletni strani, kjer je na voljo tudi vloga s prilogami in podrobnimi navodili za izpolnjevanje vloge, so zapisali na skladu.