c S
Prodaja Big Banga v sklepni fazi 25.05.2018 15:17 Kranj, 25. maja (STA) - Okrožno sodišče v Kranju je v četrtek dalo soglasje k Merkurjevi prodaji Big Banga podjetju Bidigital naložbe. Stečajna upraviteljica Merkurja je Bidigital naložbe, ki je v lasti Adventura holdinga in Elements skladov, za najboljšega ponudnika izbrala sredi aprila, za 100-odstotni lastniški delež v Big Bangu je ponudil 18,611 milijona evrov.

Sodišče, ki je tako potrdilo predlog stečajne upraviteljice Merkurja Simone Goriup, je na podlagi listin, priloženih upraviteljičinemu predlogu, in podatkov spisa ugotovilo, da je bila prodaja opravljena v skladu s pravnomočnim sklepom o prodaji, izhaja iz današnje objave na spletnih straneh Ajpesa.

"Ob upoštevanju števila ponudnikov, ki so oddali ponudbe na podlagi nezavezujočega zbiranja ponudb, cen, navedenih v teh ponudbah in poteka pogajanj s ponudniki, po presoji sodišča za prodajo premoženja, ki je predmet pogodbe, ni mogoče doseči višje cene," je ocenilo sodišče.

Kranjsko okrožno sodišče je sicer pred svojo odločitvijo za mnenje k prodaji pozvalo ločitvena upnika Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Banko Inteso Sanpaolo. Tako DUTB kot Banka Intesa Sanpaolo sta s sklenitvijo prodajne pogodbe soglašali.

Direktor družbe Adventura holding Aleš Škerlak je aprila napovedal, da bodo skupaj z vodstvom Big Banga posodobili obstoječo strategijo, predvsem s ciljem hitrejše digitalizacije poslovanja, širjenja ponudbe in postopne internacionalizacije.

Ob tem je dodal, da je Adventura holding finančni investitor, ki na trgu neprestano išče zanimive naložbe. Eno od njih je prepoznal tudi v Big Bangu. Adventura holding vlaga v večinske deleže podjetij s ciljem razširiti poslovanje, poslovno in finančno prestrukturirati kupljena podjetja in tako povečati njihovo vrednost.

Z naložbami v Avrigo, Izletnik Celje in STA potovanja je družba prisotna v dejavnosti mobilnosti in turizma, z naložbo v Marg v dejavnosti informacijske tehnologije, z naložbo v Big Bang pa vstopa v dejavnost prodaje elektronskih produktov.

Družba Big Bang je med glavnim premoženjem starega Merkurja najdlje čakal na prodajo. Za iskanje kupca z zbiranjem ponudb se je Goriupova odločila potem, ko ločitvena upnika, Banka Intesa Sanpaolo (prej Banka Koper) na 45-odstotnem deležu in DUTB na 55-odstotnem deležu, družbe nista uspela prodati zunajsodno.

Družba, ki je največji ponudnik avdio-video izdelkov in računalništva na slovenskem trgu, hkrati pa sodi med večje ponudnike izdelkov bele tehnike in telekomunikacij, ima 18 maloprodajnih trgovin, ukvarja pa se tudi s spletno prodajo in prodajo na debelo.