c S
Skupščina Krke o dividendi 5. julija 25.05.2018 09:24 Novo mesto, 25. maja (STA) - Delničarji novomeške farmacevtske družbe Krka bodo na skupščini 5. julija odločali o predlogu, da družba od 169,2 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 92,9 milijona evrov oz. 2,90 evra bruto na delnico, je razvidno iz danes objavljenega sklica skupščine.

Od preostanka bilančnega dobička bi 38,2 milijona evrov namenili za druge rezerve iz dobička, 38,2 milijona evrov pa bi prenesli v naslednje leto, predlaga uprava. Dividenda v višini 2,90 evra bruto na delnico bi pomenila 5,5 odstotka višjo dividendo kot lani.

Skupščina bi upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podelila razrešnico. Za revizorja letošnjega poslovanja je predlagana družba Ernst & Young Revizija.

Največji delničarji Krke so glede na podatke s 23. maja Kapitalska družba (10,65 odstotka), Slovenski državni holding (8,99 odstotka), Republika Slovenija (7,21 odstotka), Splitska banka (5,07 odstotka) in Addiko Bank (3,72 odstotka).

Skupina Krka je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 152,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 40,7 odstotka več kot predlani. Prihodki od prodaje so porasli za 7,8 odstotka na 1,27 milijarde evrov.

Dobro je začela tudi letošnje leto. V prvem četrtletju je skupina ustvarila 338,3 milijona evrov prihodka, kar je pet odstotkov več kot v lanskem obdobju in največ v kakšnem prvem četrtletju doslej. Čisti dobiček je porasel za 16 odstotkov na 49,4 milijonov evrov.