c S
Na kratko iz gospodarstva 25.05.2018 07:14 Ljubljana, 24. maja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Delničarji družbe Nama bodo na skupščini 27. junija med drugim odločali o predlogu, da družba od 163.000 evrov bilančnega dobička 162.133 evrov nameni za izplačilo dividend, ki bi tako znašale 0,17 evra bruto na delnico, kaže danes na spletni strani Ljubljanske borze in Ajpesa objavljen sklic skupščine.

Skupščina družbe Inles bo 27. junija med drugim odločala o imenovanju članov upravnega odbora. Predlagani so Andrej Mate, Tanja Andoljšek, Miran Merhar, Boštjan J. Thurnherr, Igor Gasparič in Damijan Rugole. Predlagano je tudi, da nekaj več kot 60.000 evrov bilančnega dobička ostane nerazporejenega, je razvidno iz danes na spletni strani Ljubljanske borze in Ajpesa objavljenega sklica skupščine.

Delničarji Elektra Celje bodo 28. junija med drugim odločali o predlogu, da družba 3,15 milijona evrov bilančnega dobička konec lanskega leta nameni za izplačilo dividend, ki bi tako znašale 0,13 evra bruto na delnico, je danes na spletni strani Ajpesa sklic objavila družba.

Tudi delničarji Elektra Maribor bodo na skupščini 28. junija med drugim odločali o predlogu, da se za izplačilo dividend uporabi ves lanski bilančni dobiček, ki se je ustavil pri 4,34 milijona evrov; delničarji bi na delnico dobili 13 centov bruto dividende, izhaja iz sklica skupščine, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Nekoliko nižje dividende pa se obetajo delničarjem Elektra Ljubljane. Ti bodo namreč na skupščini 4. julija odločali o predlogu, da se za izplačilo dividend nameni 12 centov bruto na delnico oz. ves lanski bilančni dobiček, ki ga je bilo za 4,47 milijona evrov, izhaja iz sklica skupščine, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Nadzorni svet družbe Terme Čatež je na današnji seji potrdil revidirano letno poročilo družbe in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2017 ter sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež.

Družba KS Naložbe je med 17. in 24. majem na Ljubljanski borzi odkupila 45 lastnih delnic v skupni vrednosti 573,65 evra, po teh nakupih pa ima 36.028 lastnih delnic, kar predstavlja 0,92 odstotka vseh izdanih delnic.