c S
Kad predlaga dokapitalizacijo Save za nakup Hotelov Bernardin 24.05.2018 16:16 Ljubljana, 24. maja (STA) - Kapitalska družba (Kad) zahteva dopolnitev dnevnega reda skupščine Save, ki bo 22. junija, z odločanjem o predlogu za dokapitalizacijo družbe za 4,7 milijona evrov. S tem bi Sava pridobila sredstva, ki jih potrebuje za aktivnosti, povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin, so pojasnili v Kadu.

Kot kaže danes na spletni strani Ajpesa objavljena dopolnitev dnevnega reda skupščine, Kad predlaga, da se osnovni kapital s sedanjih okoli 21,68 milijona evrov poveča za nekaj manj kot 4,72 milijona evrov.

Izdali bi nove delnice z emisijskim zneskom en evro na delnico, ki bi jih v prvem krogu ponudili obstoječim delničarjem. Če vsi ne bi izkoristili prednostne pravice, bi preostale delnic v drugem krogu ponudili delničarjem, ki bi izkoristili predkupno pravico v prvem krogu. Če tudi po drugem krogu vse delnice ne bi bile vplačane, bi jih v tretjem krogu ponudili tretjim osebam.

Izdaja novih delnic bo uspešna, če bodo vplačane vse novoizdane delnice. Kot so navedli v obrazložitvi, Kad dokapitalizacijo predlaga, da bi Sava pridobila sredstva, ki jih potrebuje za aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin.

Poslovodstvo Save je dokapitalizacijo Save v višini 12,5 milijona evrov predlagalo za skupščino, ki je bila sredi aprila, a delničarji predloga niso podprli. Tudi takrat je bila utemeljitev, da Sava sveža sredstva potrebuje za nadaljnji razvoj strateških naložb oz. za prevzem Hotelov Bernardin, ki so v 66-odstotni lasti NFD Holdinga v stečaju.

Proti dokapitalizaciji sta bila Slovenski državni holding (SDH) in Kad, ki imata po 22,56-odstotni delež Save. Kot je pojasnil prvi nadzornik SDH Damjan Belič, je SDH pripravljen podpreti načrte, da se lastništvo v Hotelih Bernardin okrepi in podpira konsolidacijo slovenskega turističnega sektorja, a ne preko Save, ki je v prisilni poravnavi, temveč preko Save Turizma, ki je normalno delujoče podjetje.

Danes pa so za STA pojasnili, da bodo o točkah dnevnega reda glasoval na skupščini in jih predhodno ne bodo komentirali.

V času od tiste skupščine pa so Sava, DUTB in Gorenjska banka pristale na prevzem delnic Hotelov Bernardin iz stečaja NFD Holdinga, je STA danes potrdila stečajna upraviteljica NFD Holdinga Irena Lesjak. Dodala je, da bo predlog načrta delitve sodišču posredovala prihodnji teden.

V Savi so za STA pojasnili, da še niso prevzeli delnic družbe Hoteli Bernardin. "Postopek prevzema premoženja družbe NFD Holding v stečaju, ki ga ni mogoče unovčiti, še poteka," so dodali.

Ko bodo postopki končani, bo imela Sava, ki ima sedaj v lasti devetodstotni delež Hotelov Bernardin, skupno 39,5-odstotni delež Hotelov Bernardin. S tem bo presegla prevzemni prag, ki je postavljen pri tretjini delnic, in bo morala, če bo želela izvrševati glasovalne pravice, objaviti prevzemno ponudbo za preostale delnice.

DUTB bo imela po prevzemu delnic 30,3 odstotka, Gorenjska banka pa 5,2 odstotka Hotelov Bernardin.

Skupščina Save bo 22. junija sicer odločala o predlogu, da Sava svojim ločitvenim upnikom po ceni 298 evrov na delnico proda do 146.060 delnic oz. 37,6 odstotka Gorenjske banke. Za takšen predlog so se odločili, ko je padla v vodo načrtovana prodaja delnic banke srbski banki AIK.

Iz seznama ločitvenih pravic, za katere učinkuje prisilna poravnava Save, potrjena konec leta 2016, izhaja, da so največji ločitveni upniki SDH, Kad in sklad York, ki so tudi največji lastniki Save (York ima 41,74-odstotni delež).

AIK banka je sicer v dobrem mesecu dni od sklica skupščine Save povečala svoj delež v Gorenjski banki, in sicer je z nakupom 6,8 odstotka delnic banke od DUTB delež povečala na 32,47 odstotka. Zahtevala je tudi sklic izredne skupščine Gorenjske banke, na kateri želi imenovati tri nove člane nadzornega sveta. S tem bi prehitela Savo, ki je v Gorenjski banki brez glasovalnih pravic.