c S
Delničarjem družbe BTC 9,60 evra bruto dividende na delnico 24.05.2018 16:07 Ljubljana, 24. maja (STA) - Delničarji družbe BTC so na današnji skupščini sklenili, da se od 12,95 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 2,14 milijona evrov oz. 9,60 evra bruto na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen. Ob seznanitvi z lanskim poslovanjem so podprli strategijo podjetja v smeri t.i. odprte družbe.

Kot so sporočili iz BTC, je podjetje na poti zelene tehnološke transformacije in bo izkoristilo sodobne tehnološke rešitve za vzdržen nadaljnji razvoj, zato za letos načrtujejo preko 10 milijonov evrov novih naložb.

Lani zaključene naložbe so se sicer ustavile pri 5,5 milijona evrov, namenjene pa so bile predvsem obnovi in revitalizaciji poslovnih prostorov, boljši prometni ureditvi s štirimi novimi enosmernimi ulicami, urbanizaciji BTC Cityja, prenovi cvetličnega dela Tržnice, sodobni preureditvi Trga mladih, nakupu poslovnih prostorov, zaživele so številne nove ali prenovljene trgovine, v Logističnem centru je bil zgrajen tudi 1000 kvadratnih metrov velik povezovalni logistični objekt.

Za nadaljnjo širitev in razvoj BTC Cityja je ključnega pomena sporazum o novi cestni infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana, ki so ga lani podpisali BTC, ministrstvo za infrastrukturo, Mestna občina Ljubljana, Dars in Direkcija RS za infrastrukturo.

"Pomembno je, da že potekajo priprave na izvedbo, saj bo prometna ureditev vzhodnega dela Ljubljane tudi podlaga za nadaljnji gospodarski razvoj tega dela Ljubljane," so poudarili.

BTC je lani uspešno uresničeval strategijo razvoja do leta 2020 v smeri t.i. odprte družbe, predvsem v BTC Cityju Ljubljana, ki se razvija v smeri living laba oz. živega laboratorija.

"Novim projektom, ki so v testiranju - pametno mesto, energetski projekt Nedo za optimalno porabo energije in postavitev lastnih hranilnikov energije, zelena digitalna (električna) mobilnost ter projekt avtonomne vožnje - se bo pridružil še revolucionarni projekt s področja e-trgovine Eligma," so pojasnili.

Poslovni načrt za letos sicer po besedah predsednika uprave BTC Jožeta Mermala temelji na projektih, ki bodo družbi omogočali nadaljnjo rast, modernizacijo, uvedbo novih tehnologij in naložbe, ki bodo generirale nove prihodke.

Eden glavnih izzivov v letošnjem letu je nadaljnja krepitev programov Cityja ter razvoj tehnološko naprednih poslovnih modelov in projektov, ki temeljijo na najnovejši tehnologiji in umetni inteligenci. Ambicija BTC je med drugim postati učno okolje tehnologij prihodnosti.

Razvoj nakupovalnega središča se razvija v smeri najnovejših trendov s tega področja, med drugim je BTC City na poti svoje misije postati bitcoin mesto. BTC bo letos nadgradil City z nadaljnjo revitalizacijo severnega, osrednjega in južnega dela, ki vključuje vrsto vsebinskih in infrastrukturnih projektov.

Delničarji so sicer danes za novega nadzornika predstavnika kapitala izvolili Andreja Repino (mandat, ki se bo končal z iztekom mandata zdajšnjih delničarjev, s 1. marcem 2022, bo nastopil v petek), za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovali družbo Ernst&Young Revizija.