c S
Pomurskemu gospodarstvu več prihodkov, plače ostajajo na dnu 24.05.2018 15:43 Murska Sobota, 24. maja (STA) - Prihodki pomurskega gospodarstva so lani presegli 2,5 milijarde evrov, dobiček je bil manjši, po neto dodani vrednosti na zaposlenega, ta je 32409 evrov, pa pomurske družbe med regijami ostajajo na dnu lestvice, prav tako po bruto plači na zaposlenega, ki je 1389 evrov.

Kot ugotavlja Ajpes na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil, je lani v Pomurju z dobičkom poslovalo 1246 družb, z izgubo pa 550. Regija je bila lani med 12 statističnimi regijami s 157.521 evri prihodkov na zaposlenega na šestem mestu.

V pokrajini je v letu 2017 poslovalo 1875 gospodarskih družb, te so povečale obseg premoženja za pet odstotkov in izkazale za 58 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je za 17 odstotkov manj ko leta 2016.

Pozitivno poslovanje je predvsem rezultat izvozno usmerjenih družb in dviga domače porabe. Skupni prihodki družb so za 11 odstotkov višji kot leto prej, prodaja na domačem trgu se je povečala za 10 odstotkov, na trgu EU za 11 odstotkov, na trgih zunaj EU pa za 21 odstotkov.

Na domačem trgu so podjetja ustvarila dobrih 58 odstotkov čistih prihodkov od prodaje, na trgu EU 35 in zunaj EU 3,5 odstotka. Delež neto čistega dobička v prihodkih je znašal 2,3 odstotka, obračunani davek iz dobička pa dobrih 12 milijonov evrov, kar je za 24 odstotkov več kot v letu 2016.

Čisti dobiček, dobrih 93 milijonov evrov je izkazalo 1246 družb ali dobrih 66 odstotkov vseh, in je ostal na ravni leta 2016, neuspešno je poslovno leto sklenilo 550 družb z izgubo dobrih 35 milijonov evrov. V primerjavi s predhodnim letom se je v teh družbah čista izguba povečala za 47 odstotkov.

Kar 602 gospodarskih družb v regiji iz ustvarjene dodane vrednosti ni zmoglo pokriti plač in stroškov amortizacije. Pomurska regija je med dvanajstimi statističnimi regijami po ustvarjenem neto čistem poslovnem izidu na desetem mestu.

Na Pomurski gospodarski zbornici ob tem ugotavljajo, da se poslovni rezultat pomurskih gospodarskih družb po triletnem pozitivnem trendu umirja pri vrednosti okoli 60 milijonov, te družbe pa imajo že nekaj let zapovrstjo ugodnejše kazalnike donosnosti kot v republiki. Na 100 evrov kapitala so ustvarile 63 evrov neto dodane vrednosti, v državi 46 evrov, na 100 evrov sredstev pa 27 evrov neto dodane vrednosti, v državi 22 evrov. Še vedno pa precej zaostajajo pri temeljnih kazalnikih produktivnosti.

V Pomurju so v letu 2017 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki, povečali so obseg in uspešnost poslovanja. Njihov neto dohodek je bil slabih 18 milijonov evrov. Največ so ga ustvarili podjetniki v gradbeništvu, predelovalni dejavnosti in trgovini.

V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno dobil 1027 evrov bruto plače, kar je za 362 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah.

Podatki ne zajemajo nekaterih pomembnih gospodarskih družb, ki delujejo v Pomurju, poslovne sedeže pa imajo zunaj pokrajine, kot so Krka, Lek in Sava Turizem.