c S
Vlada o gospodarskih temah 24.05.2018 15:04 Ljubljana, 24. maja (STA) - Vlada je na današnji seji potrdila novo končno oceno neposredne škode v kmetijstvu zaradi posledic suše, ki je lani prizadela večji del Slovenije. Za v.d. direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj je ponovno imenovala Boštjana Vasleta.

Nova končna ocena neposredne škode v kmetijstvu zaradi posledic suše v letu 2017 znaša 65,3 milijona evrov. Suša je prizadela 141.384 hektarov kmetijskih površin v 156 občinah, predvsem žita in poljščine, pa tudi zelenjadnice, sadovnjake, travinje, hmelj in vinograde. Program odprave posledic škode je vlada sprejela že lani, za njegovo izvedbo pa bo iz proračunske rezerve v letu 2018 zagotovila dobrih sedem milijonov evrov.

Vlada je izdala spremembe uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Z njimi se določa pravilno rabo grafičnih enot rabe zemljišč, pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, vlaganje zbirne vloge, sporočanje istovrstne skupine pridelkov, izjemo za zagotavljanje deleža lastnih surovin pri proizvodnji piva, plačljivo nudenje športnih rekvizitov gostom, nudenje prostora za bivalna vozila na turističnih kmetijah z nastanitvijo ter spremembe dejavnosti socialno varstvo. Pri pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti se ne zahteva več vpisa v register obrata, uvajajo se tudi nekatere nove dopolnilne dejavnosti.

Vlada je izdala spremembe uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju. Z njimi se spreminja prehodna določba, ki se nanaša na rok, v katerem so posajene cepljenke.

Vlada je določila višino penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2018. Z lanskih 104,05 evra se je višina penalov zvišala na 105,62 evra.

Vlada je Občini Trebnje izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Pluska - Ponikve. Pobuda občine se nanaša na razširitev območja in ponudbe obstoječe trgovine, kjer želi trgovsko podjetje Hofer v neposredni bližini obstoječega objekta zgraditi nov trgovski objekt z neživilskimi izdelki in hkrati dozidati obstoječega.

Vlada je Boštjana Vasleta ponovno imenovala za v. d. direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, vendar najdlje do 5. decembra. Tako se je odločila, ker je bil sicer sprožen nov javni natečaj, vendar do izteka šestmesečnega roka še ne bo zaključen.