c S
Skupina Sava Re v četrtletju z več premijami in nižjim dobičkom 24.05.2018 10:48 Ljubljana, 24. maja (STA) - Skupina Sava Re je v prvem letošnjem četrtletju povečala obseg bruto premij za 4,4 odstotka na 167 milijonov evrov. Dobiček pred davki je padel za 42 odstotkov na 6,6 milijona evrov. Na to je vplivalo škodno dogajanje na tujih trgih in medletno gibanje stroškov. A njuni učinki se bodo do konca leta izravnali, so zapisali v Savi Re.

Uprava družbe Sava Re ocenjuje, da bo načrtovani dobiček za letos kljub slabšemu rezultatu prvega četrtletja dosegljiv, je zapisala v nerevidiranem poročilu za prvo četrtletje, danes objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

Rast premije je izvirala iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji, kjer je bila ta 5,8-odstotna, premoženjskih zavarovanj zunaj Slovenije, kjer je bila rast 20,5-odstotna, življenjskih zavarovanj zunaj Slovenije z 19,3-odstotno rastjo in pozavarovanja, ki je zabeležilo 1,4-odstotno rast.

"Pričakovano se je zmanjšala le bruto premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji, in sicer za 8,9 odstotka, kar je posledica velikega obsega doživetij. S tem je skupina v prvem četrtletju zbrala 32,1 odstotka načrtovane premije za letos," so zapisali v družbi.

Bruto škode so se v primerjalnem obdobju povečale za nekaj več kot 11 odstotkov na 90,4 milijona evrov. V družbi so navedli, da je na tem področju na povečanje čistega merodajnega škodnega količnika z izključitvijo tečajnih razlik poleg dveh večjih škod na tujih trgih in več manjših škod v Sloveniji vplivalo tudi gibanje škodnih rezervacij.

V enakem lanskem obdobju je na nekatere sestavne dele škodnih rezervacij pozitivno vplival sinergijski učinek združitve Zavarovalnic Maribor in Tilia. Čisti stroškovni količnik se je zvišal predvsem zaradi stroškov pridobivanja pozavarovalnega odseka in drugačnega letnega gibanja stroškov trženja in stroškov razvoja odseka IT premoženjskih zavarovanj v Sloveniji.

Skupina Sava Re nadaljuje izvajanje strategije rasti s prevzemi. Konec januarja je v skupino vključila asistenčno družbo TBS Team 24 s sedežem v Mariboru, konec marca pa še družbo NLB Nov penziski fond iz Makedonije in zavarovalnico Energoprojekt Garant iz Srbije. "Nove članice skupine bodo od drugega četrtletja naprej prispevale k povečanju prihodkov in dobička skupine," so ocenili.

Aprila je Zavarovalnica Sava z zavarovalnicama Ergo Austria International in Ergo Versicherung Aktiengesellschaft podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družb Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje na Hrvaškem.

Skupino Sava Re sestavljajo obvladujoča družba Sava Re, Zavarovalnica Sava ter zavarovalnice in pokojninske družbe s sedežem v Sloveniji in državah Adria regije.