c S
Nobena članica brez evra še ni zrela za skupno valuto 24.05.2018 07:40 Bruselj, 23. maja (STA) - Evropska komisija je danes objavila poročilo o napredku sedmih članicah EU, ki niso del območja evra in so pravno zavezane k prevzemu skupne evropske valute. To so Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska. Komisija ugotavlja, da trenutno nobena od njih ne izpolnjuje vseh uradnih pogojev za prevzem evra.

V območju evra je 19 držav EU, od leta 2007 tudi Slovenija, ki je evro prevzela kot prva nova članica iz širitvenega vala iz leta 2004. Med preostalimi devetimi državami jih je omenjenih sedem dolžnih prevzeti evro, ko izpolnijo pogoje za to. Velika Britanija in Danska pa sta si zagotovili stalno izvzetje.

Članica unije lahko skupno evropsko valuto uvede, če izpolnjuje štiri maastrichtska merila, ki terjajo cenovno stabilnost oziroma nizko stopnjo inflacije, zdrave javne finance, stabilne valutne tečaje in nizko raven obrestnih mer. Da lahko država postane članica območja evra, mora biti vsaj dve leti v mehanizmu deviznih tečajev ERM II.

Dve državi iz omenjene sedmerice - Bolgarija in Hrvaška - po bruseljski oceni izpolnjujeta vsa merila, razen merila glede deviznega tečaja, saj nista članici mehanizma deviznih tečajev ERM II.

Podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis je danes poudaril, da komisija pozdravlja namero Bolgarije, da vstopi v ERM II, a da je treba nadaljnja vprašanja o tem nasloviti na Evropsko centralno banko (ECB) in članice.

Dombrovskis je opozoril na novost v primeru Bolgarije, ki ob predhodnih širitvah območja evra ni obstajala - da sedaj pridružitev območju evra pomeni tudi pridružitev bančni uniji, saj je eden od naukov minule finančne krize, da je treba zagotoviti stabilnost bančnega sektorja.

Predsednik komisije Jean-Claude Juncker je januarja podprl prizadevanja Bolgarije za uvedbo evra in ocenil, da bi država lahko kmalu vstopila v mehanizem deviznih tečajev ERM II, ki je eden od nujnih korakov v procesu za uvedbo skupne evropske valute.