c S
Centralnemu skladišču radioaktivnih odpadkov obratovalno dovoljenje za nadaljnjih 10 let 24.05.2018 07:28 Dol pri Ljubljani, 23. maja (STA) - Agencija za radioaktivne odpadke, ki upravlja centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju, je aprila zagotovila podaljšanje obratovalnega dovoljenja za objekt za 10 let. Predpogoj za to sta bila posodobljeno varnostno poročilo in uspešno opravljen varnostni pregled, ki je pokazal, da objekt lahko še naprej obratuje varno.

Direktor agencije Sandi Viršek je ob današnjem obisku centralnega skladišča pojasnil, da agencija prevzema radioaktivne odpadke od institucij v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji in jih skladišči v centralnem skladišču v Brinju.

Količine prevzetih radioaktivnih odpadkov so običajno majhne, okrog dva kubična metra na leto. Sedaj je v skladišču okrog 90 kubičnih metrov trdnih radioaktivnih odpadkov. "Gre za vzorno urejen objekt in je bil že večkrat uporabljen kot vzorčni primer za druga skladišča po Evropi in svetu," je navedel.

Ker je skladišče že 80-odstotno zapolnjeno, prostornino skladiščenih odpadkov zmanjšujejo z obdelavo odpadkov in odstranitvijo nekontaminiranih delov iz skladišča.

"Odpadkov, ki jih prevzemamo, je vedno manj, ker se tudi uporaba radioaktivnih snovi v Sloveniji zmanjšuje in nadomešča z drugimi tehnologijami," je pojasnila vodja centralnega skladišča Simona Sučić. V skladišču so shranjeni nizko in srednje radioaktivni odpadki malih povzročiteljev, medtem ko so radioaktivni odpadki, ki pridejo iz proizvodnje električne energije shranjeni pri jedrski elektrarni Krško.

Odpadki, ki jih shranijo, morajo biti v trdnem agregatnem stanju, če pa temu merilu ne ustrezajo, jih morajo pred skladiščenjem ustrezno obdelati.

Radioaktivni odpadki sicer v skladišče vedno pridejo v paketih, iz katerih se trdne radioaktivne snovi ne morejo širiti v okolje, tveganje za izredni dogodek pa zmanjšujejo z vrsto ukrepov.

Agencija redno izvaja monitoring radioaktivnosti okolice centralnega skladišča, rezultati, ki jih preverjajo tudi pooblaščene zunanje institucije, pa kažejo, da so vplivi skladišča in dejavnosti na okolje izredno majhni oz. nezanemarljivi. Skladišče sicer redno vzdržujejo in posodabljajo vgrajene sisteme in opremo. Med leti 2014 in 2017 so naložbe dosegle 280.000 evrov.