c S
Na finančnem ministrstvu priporočila iz Bruslja pričakovali 24.05.2018 07:29 Ljubljana, 23. maja (STA) - Na ministrstvu za finance so priporočila, ki jih je Evropska komisija namenila Sloveniji, pričakovali. Obenem pozdravljajo, da je komisija Sloveniji priznala napredek, ki ga je dosegla v zadnjih letih, kar je po njihovi oceni potrditev, "da smo na pravi poti". Na ministrstvu so dodali, da je treba s strukturnimi reformami intenzivno nadaljevati.

"Vsekakor nas tudi to priznanje Evropske komisije veseli, a zavedati se je treba, da srednjeročne uravnoteženosti javnih financ še nismo dosegli, prav tako ne ustreznega fiskalnega prostora, da bi se država lahko učinkovito spopadla s pričakovanimi negativnimi posledicami naslednjega obrata v gospodarskem ciklu," so zapisali na finančnem ministrstvu.

Kot so dodali, je treba z aktivnostmi na področju strukturnih reform intenzivno nadaljevati, da bodo dolgoročni pozitivni učinki doseženi.

Slovenija je namreč danes iz Bruslja dobila tudi nasvete, v katerih Evropska komisija ponavlja poziv k nadaljnjim reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se izzivov na pokojninskem področju zavedajo. Spomnili pa so na sprejeto belo knjigo o pokojninah in strategijo dolgožive družbe ter na to, da so osnovni predlog izhodišč za spremembe na pokojninskem področju socialni partnerji že potrdili.

Evropska komisija je sicer za Slovenijo letos pripravila dve priporočili, prvo zajema širše področje javnih financ, drugo pa širše področje konkurence in delovanja trgov. "Gre za področja, ki jih je Slovenija naslovila v nacionalnem reformnem programu ter programu stabilnosti in naslavljajo nadaljevanje aktivnosti za krepitev gospodarske rasti in dolgoročne vzdržnosti javnih financ," so zapisali, hkrati pa dodali, da je sicer Slovenija letos dokumente zaradi volilnega leta pripravila ob predpostavki nespremenjenih politik, zato konkretni ukrepi niso bili naslovljeni.

Komisija je opozorila tudi na nujnost nadaljnjega ukrepanja na področju omejevanja rasti javnofinančnih izdatkov tako, da bo doseženo tudi zahtevano strukturno izboljšanje javnih financ v višini 0,65 odstotka bruto domačega proizvoda v letu 2019. Na srednji in dolgi rok še naprej izpostavlja nujnost prilagoditev na področju trga dela, zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema.

Komisija priporoča tudi skupek ukrepov za krepitev konkurence s poudarkom na financiranju hitrorastočih podjetij, deregulacije trgov, nadzora nad javnimi naročili ter izvedbe privatizacije.

Področja priporočil so na ministrstvu pričakovali, njihovo izvajanje pa bo omogočilo nadaljnje izboljšanje strukture javnih financ in zagotovilo temelje za krepitev potencialne rasti.