c S
Salus prevzema Sanolabor 24.05.2018 07:29 Ljubljana, 23. maja (STA) - Družba Salus, veletrgovec z zdravili, bo prevzela družbo Sanolabor. Predmet pogodbe, ki so jo sklenili danes, je nakup 58 odstotkov delnic družbe, kupnina pa naj bi znašala 10,38 milijona evrov ali okoli 700 evrov na delnico. Ta se namreč na podlagi mehanizma potrditvenega skrbnega pregleda lahko še spremeni.

Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence, soglasje skupščine Salus k transakciji, ki jo je nadzorni svet že potrdil, ter soglasje uprave in nadzornega sveta družbe Sanolabor k prenosu delnic Sanolabor.

Prodajna pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni, če Salus v naknadni prevzemni ponudbi skupaj z delnicami, ki so predmet danes sklenjene pogodbe, ne pridobi 75 odstotkov glasovalnih pravic v Sanolaborju, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Salusa.

Družba Salus namerava kupnino za morebitni nakup financirati s kombinacijo lastnih virov in dolžniškega kapitala. Potencialni prevzem družbe Sanolabor je skladen s strategijo družbe Salus, ki predvideva okrepitev dejavnosti zastopanja in širitev dejavnosti trženja in aktivne prodaje, so navedli.

Salus je ob tem s prodajalci delnic Sanolaborja sklenil še pogodbo o sodelovanju pri dokapitalizaciji. Če bo sklep o povečanju osnovnega kapitala potrjen in prevzem Sanolaborja uspešen, bodo ti lahko vplačali in prevzeli do 3456 novoizdanih delnic Salusa po emisijskem znesku 600 evrov na delnico.

Salus, ki je pismo o nameri glede prevzema večinskega deleža družbe Sanolabor objavil konec lanskega avgusta, je namreč takrat napovedal, da namerava prevzem financirati s kombinacijo lastnih virov in dolžniškega kapitala ter alternativno, do največ 20 odstotkov celotne kupnine, z novo izdajo delnic.

Družba Salus - ki je obvladujoča družba v skupini Salus, v njej pa so še Salus Veletrgovina, Carso, Nensi, Medika Internacional, Carso Internacional Skopje in Carso Cro Zagreb - je lani ustvarila 527.555 evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je devet odstotkov manj kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 2,4 odstotka na 3,1 milijona evrov.

Največja družba v skupini, Salus Veletrgovina, je lani ustvarila 231,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje ali 6,8 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 21 odstotkov na 3,7 milijona evrov.

Sanolabor je eno večjih slovenskih podjetij za veleprodajo in trženje na področju zdravstva, industrije, znanosti in šolstva. Najpomembnejši izdelki v prodajnem programu so medicinski pripomočki, medicinska in bolniška oprema, potrošni materiali in oprema za laboratorije, zdravila, izdelki za osebno zaščito in dentalni izdelki.

Hčerinska podjetja ima v Zagrebu in Beogradu. Z izbranimi programi pa oskrbuje partnerje oz. kupce na trgih Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore in Kosova, je razvidno s spletne strani družbe.