c S
Gorenjsko zdravstvo rabi 200 milijonov vredno novo bolnišnico 23.05.2018 16:16 Jesenice, 23. maja (STA) - Vodstvo Splošne bolnišnice Jesenice že dlje časa opozarja, da bo za vzdržno zdravstvo na sekundarni ravni Gorenjska potrebovala še eno bolnišnico. Ta bi stala okoli 200 milijonov evrov, je na današnji predstavitvi strategije povedal direktor bolnišnice Janez Poklukar. Njena uresničitev pa bo odvisna od politične volje.

Zametki strategije razvoja jeseniške bolnišnice segajo v leto 2014, ko je Poklukar prevzel vodenje bolnišnice. V obliki osnutka so jo v minulem obdobju že obravnavali tudi gorenjski župani in ministrstvo za zdravje, ta mesec pa je Strategijo Splošne bolnišnice Jesenice 2018-2025 dokončno potrdil tudi svet zavoda.

"Sama strategija bi bila lahko mrtva črka na papirju, če ne bi imeli v bolnišnici tako dobre ekipe, ki je pokazala, da tisto, kar napiše, zna tudi izpeljati v praksi," je dejal predsednik sveta zavoda Dušan Krajnik in dodal, da je bolnišnica v zadnjih treh letih pozitivno poslovala, v skladu s sanacijskim zakonom poravnavala vse grehe za nazaj in zakorakala v leto 2018 brez bremen, ki jih je imela leta in leta. Zato svet zavoda verjame, da bo izpeljana tudi nova strategija.

Namestnica strokovne direktorice bolnišnice Petra Rupar je predstavila načrte glede razvoja novih strok in širitev obstoječih programov v želji, da bi omogočili celostno obravnavo Gorenjcev v njihovi primarni regiji. Ob tem je opozorila, da, kar se tiče sekundarnega zdravstva, država prispeva približno 700 evrov na prebivalcev, na Gorenjca pa le 380 evrov.

Trenutna situacija kadrovsko, finančno in prostorsko ni vzdržna in napoveduje kolaps na Gorenjskem, je opozoril Poklukar in izpostavil potrebno bo koreniti reformi finančnega sistema ter rešitvi kadrovske podhranjenosti. Poklukar predvideva, da bodo zgolj na Gorenjskem za oskrbo vseh Gorenjcev na sekundarni ravni do leta 2030 potrebovali 800 dodatnih zaposlitev.

Tretje, kar ne vzdrži demografskih in epidemioloških sprememb, je infrastruktura. Vse več je namreč bolnikov z rakom, demenco in odpornimi bakterijami. V jeseniški bolnišnici imajo 263 postelj. Gorenjska je na tem področju precej podhranjena, saj imajo vse štiri gorenjske bolnišnice skupaj le tri postelje na 1000 prebivalcev, medtem ko je državno povprečje 4,5, evropsko pa celo 4,9 postelje na 1000 prebivalcev.

Zaradi povečanih potreb bi bilo v gorenjski bolnišnici do leta 2030 treba zagotoviti dodatnih 370 postelj, a je na obstoječi lokaciji bolnišnice mogoče zgraditi zgolj objekt za dodatnih 120 postelj.

Optimalna rešitev bi bila zato izgradnja nove bolnišnice za akutno obravnavo na novi lokaciji, medtem ko bi obstoječo bolnišnico ohranili za programe zdravstvene nege, rehabilitacije, nege in paliative. Tudi za to pa bi bila potrebna sanacija glavne stavbe. Trenutno sta v pripravi projekta za požarno in energetsko sanacijo, ki bi skupaj stali okoli pet milijonov evrov.

Gradnja nove bolnišnice bi po obstoječih izračunih stala 195 milijonov evrov. Možnih lokacij je veliko, med drugim sta se že omenjali lokaciji v bližini obstoječe bolnišnice in v Radovljici. Za izgradnjo take bolnišnice bi potrebovali od 42 do 48 mesecev, vsekakor pa bo projekt prej potreboval še politično podporo.

Bolnišnica je osnutek strategije na ministrstvo za zdravje poslala že pred dvema letoma in ga nato korigirala v skladu s pripombami ter lani dobila pozitivno mnenje. Vodstvo bolnišnice računa, da bo ta tema deležna potrebne pozornosti politike po volitvah.