c S
Pritožba Teša glede podatkov za ceno toplotne energije zavrnjena 23.05.2018 11:30 Velenje, 23. maja (STA) - Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je zavrnila pritožbo Termoelektrarne Šoštanj (Teš) za nerazkritje podatkov iz lani sklenjenih pogodb o ceni toplotne energije. Zoper to odločitev je Teš zda sprožil še upravni spor, v katerem zahteva, da se ne razkrijejo podatki iz pogodb, katerih dostop je zahtevala velenjska občina.

Teš je po navedbah velenjske občine v začetku leta 2017 s soglasjem Agencije za energijo dvignil ceno toplotne energije, katere edini kupec je Komunalno podjetje Velenje. Komunalno podjetje Velenje s toplotno energijo oskrbuje 33.000 gospodinjstev in 600 gospodarskih subjektov, ki ne morejo koristiti drugega toplotnega vira.

Velenjska občina pa je zaradi nerazumnega zvišanja cene, ki jo plačujejo vsi uporabniki toplotne energije, želela izvedeti, kakšne so podlage za izračun cene toplotne energije in s tem zaščititi javni interes. Zato so na Agencijo za energijo naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahtevali so vpogled v celotno vlogo z vsemi prilogami Teša za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo Agencije za energijo k izhodiščni ceni toplote.

Agencija za energijo je dovolila razkritje vsebine pogodb o ceni vhodnih energentov, vendar se Teš s takšno odločitvijo ni strinjal in je vložil pritožbo na informacijskega pooblaščenca, ki pa je njegovo pritožbo zavrnil.

Informacijski pooblaščenec je v odgovoru poudaril, da je Teš oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, za katero je zakonodajalec določil večjo stopnjo transparentnosti. Prav zaradi tega je dostop do osnovnih podatkov iz pogodb o nakupu blaga podlaga, da se doseže boljši nadzor javnosti nad poslovanjem družbe. To je pomembno zlasti z vidika gospodarnega poslovanja, kar pomembno prispeva tudi k dvigu odgovornosti in integritete vodilih oseb družbe.

Teš pa je ves čas postopka nasprotoval razkritju podatkov iz pogodb o ceni vhodnih energentov, saj je vse pogodbe označil kot poslovno skrivnost. S tem se velenjska občina ni strinjala, saj po njenem mnenju Teš sodi med zavezance po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, za katere velja, da so njihovi osnovni podatki o sklenjenih pravnih poslih javni.