c S
S finančnimi instrumenti do lažjega črpanja sredstev iz evropskega kmetijskega sklada 23.05.2018 11:21 Ljubljana, 23. maja (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. V okviru finančnih instrumentov bo na voljo 65,7 milijona evrov, sredstva pa bodo med drugim namenjena naložbam v trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov.

Z uredbo, ki jo je ministrstvo v petek objavilo v uradnem listu, se bo izvajala podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov, v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa.

Kot so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so finančni instrumenti oblika podpore, ki se v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 uvajajo prvič in pomenijo pomembno novost za kmetijski, živilsko-predelovalni in gozdarski sektor ter širše podeželje.

Omenjena uredba kot obliko finančnih instrumentov uvaja garancije za kredite, ki jih končnim prejemnikom, dejavnim na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva in na podeželju, odobrijo finančne institucije.

Namen uvedbe finančnih instrumentov je, da se končnim prejemnikom izboljša dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja njihove rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in izboljšanja tekočega poslovanja, so zapisali na ministrstvu.