c S
Potrošniki maja nekoliko manj optimistični 23.05.2018 11:21 Ljubljana, 23. maja (STA) - Razpoloženje potrošnikov se je maja na mesečni ravni nekoliko, za eno odstotno točko, poslabšalo, a je še vedno dobro, saj vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov ostaja krepko, za 20 odstotnih točk, nad dolgoletnim povprečjem. Vrednost kazalnika je sicer pet odstotnih točk nad vrednostjo iz maja lani, je danes objavil statistični urad.

Vrednost kazalnika se je maja na mesečni ravni znižala predvsem zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za tri odstotne točke) in glede možnosti za varčevanje (prav tako za tri odstotne točke).

Na znižanje je vplivalo tudi nekoliko bolj pesimistično pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi (za eno odstotno točko), medtem ko se pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu na mesečni ravni ni spremenilo.

Med drugimi kazalniki se je najbolj poslabšala ocena primernosti trenutka za varčevanje (za šest odstotnih točk) in mnenje potrošnikov glede gibanja cen v zadnjih 12 mesecih (za pet odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila maja za pet odstotnih točk višja kot maja lani, glede na povprečje celotnega lanskega leta pa je višja za štiri odstotne točke.

Dvig zaupanja potrošnikov na letni ravni je bil posledica bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov o gospodarskem stanju v državi (za šest odstotnih točk), o finančnem stanju gospodinjstva (prav tako za šest odstotnih točk), glede varčevanja (za pet odstotnih točk) in glede števila brezposelnih (za štiri odstotne točke).