c S
Poslovanje jugovzhodne Slovenije tudi lani nad državnim povprečjem 23.05.2018 09:50 Novo mesto, 23. maja (STA) - Gospodarske družbe jugovzhodne Slovenije so podobno kot prejšnja leta tudi lani poslovale nad državnim povprečjem in večji delež prihodkov ustvarile z izvozom. V povprečju so bile tudi manj zadolžene, imele so boljšo sestavo virov sredstev, hkrati pa so ustvarile 403 milijone evrov čistega dobička in pri tem zabeležile 39-odstotno rast.

Vodja novomeške izpostave Agencije RS za javnopravne evidence in storitve - Ajpes Jelka Lugarič je na današnji novinarski konferenci povedala, da so v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami več neto čistega dobička kot družbe jugovzhodne Slovenije izkazali le v osrednjeslovenski in savinjski regiji.

Sicer pa zbirni podatki kažejo, da so ustvarile nekaj manj kot 6,34 milijarde evrov prihodka. Največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni izvozni usmerjenosti. S prodajo v tujini so ustvarile dve tretjini prihodkov, največ na trgih EU, pri prihodkih pa so glede na predlani zabeležile 19-odstotno rast.

Rast prihodkov od prodaje na tujih trgih, ki je dosegla 21 odstotkov, je bila višja od rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Skupni odhodki so se zvišali za 18 odstotkov in so znašali skoraj 5,9 milijarde evrov.

Neto celotni dobiček - oz. razlika med vsemi prihodki in odhodki - je dosegel 453 milijonov evrov in je za 44 odstotkov presegel predlanskega.

Kot je navedla Lugaričeva, je lanski čisti dobiček družb jugovzhodne Slovenije, ki je bil najvišji v zadnjih 15 letih, znašal 403 milijone in dosegel 39-odstotno rast. Sicer je pozitivni skupni izid v znesku 425 milijonov evrov izkazalo 1890 družb, negativni v skupnem znesku 22 milijonov evrov pa 632 družb.

Družbe jugovzhodne Slovenije so lani v povprečju zaposlovale 29.000 ljudi oz. sedem odstotkov več kot predlani. Povprečna bruto plača je družbah jugovzhodnega dela države lani znašala 1722 evrov, medtem ko je ta v povprečju slovenskih družb dosegla 1581 evrov.

Višje plače od povprečja družb v državi so izplačevale družbe s sedežem v občinah Novo mesto, Mirna in Šentjernej, v preostalih občinah so družbe izplačevale plače pod državnim povprečjem družb.

Glede samostojnih podjetnikov in zadrug jugovzhodne Slovenije je Lugaričeva dodala, da je nekaj več kot 3550 omenjenih podjetnikov zabeležilo 364 milijonov evrov prihodka in hkrati 26 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, v povprečju pa so zaposlovali nekaj več kot 3000 ljudi.

Zadruge oz. 24 zadrug, ki so v povprečju zaposlovale nekaj več kot 560 ljudi, pa so lani ob 138,5 milijona evrov prihodka in 138,3 milijona evrov odhodka ustvarile neto čisti dobiček, ki je znašal 162.000 evrov.

Podatke iz letnih poročil za preteklo leto je predložilo 2596 družb, kar je približno enako številu družb, ki so tovrstne podatke predložile lani.

V sodni register so v regiji lani vpisali 139 družb in izbrisali 131. V 46 družbah v regiji so lani začeli stečajni postopek, je še navedla Lugaričeva.